74HC00 VE DEĞİL (NAND) KAPISI

ÖZELLİKLERİ, ÖRNEK DEVRESİ VE TÜRKÇE VERİSAYFASI (DATASHEET) ÖZETİ


74HC00, içerisinde 4 adet çift girişli VE DEĞİL kapısı içeren bir mantıksal entegredir.

Entegreler-74HC00 Fotograf

Tüm olası A ve B girişleri için, bir VE DEĞİL kapısının çıkış (Y) mantık seviyesi aşağıdaki doğruluk tablosunda verilmiştir.

 
A B Y
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
 

Bu tabloya göre çıkış yalnızca hem A hem de B'nin 1 olduğu durumda 0 olur. Diğer durumlarda çıkış 1'dir.

74HC00 Bacakları


Entegreler-74HC00 bacakları
 
Bacak İsim Açıklama
1 1A 1. VE DEĞİL Kapısı Girişi
2 1B 1. VE DEĞİL Kapısı Girişi
3 1Y 1. VE DEĞİL Kapısı Çıkışı
4 2A 2. VE DEĞİL Kapısı Girişi
5 2B 2. VE DEĞİL Kapısı Girişi
6 2Y 2. VE DEĞİL Kapısı Çıkışı
7 GND Toprak
8 3Y 3. VE DEĞİL Kapısı Çıkışı
9 3A 3. VE DEĞİL Kapısı Girişi
10 3B 3. VE DEĞİL Kapısı Girişi
11 4Y 4. VE DEĞİL Kapısı Çıkışı
12 4A 4. VE DEĞİL Kapısı Girişi
13 4B 4. VE DEĞİL Kapısı Girişi
14 VCC Güç/Besleme Girişi
 

Örnek Devre


Entegreler-74HC00 örnek devre

Yukarıdaki devrede VE DEĞİL kapısının girişine 2 buton ve çıkışına 1 LED bağlanmıştır. LED butonlardan herhangi birine veya her ikisine birden basıldığında yanar.

Önemli Özellikleri


74HC00 VE DEĞİL (NAND) kapısı için önemli gördüğümüz özellikleri aşağıda listeliyoruz. Daha detaylı bilgi için veri sayfalarını (datasheet) inceleyiniz.

Maksimum besleme voltajı: 7V

Minimum besleme voltajı: -0.5V

Maksimum çıkış akımı: ±25mA

Maksimum harcanan güç: 500mW

Tavsiye edilen besleme voltajı:

74HC00 için: 2V ile 6V arası

74HCT00 için: 4.5V ile 5.5V arası

Tavsiye edilen giriş voltajı: 0V ile besleme voltajı arası

Minimum mantık-1 giriş voltajı:

VCC=2V için: 1.5V

VCC=4.5V için: 3.15V

VCC=6V için: 4.2V

Maximum mantık-0 giriş voltajı:

VCC=2V için: 0.5V

VCC=4.5V için: 1.35V

VCC=6V için: 1.8V

Minimum mantık-1 çıkış voltajı:

VCC=4.5V ve -4mA çıkış akımı için: 3.7V

VCC=6V ve -5.2mA çıkış akımı için: 5.2V

Maximum mantık-0 çıkış voltajı:

VCC=4.5V ve 4mA çıkış akımı için: 0.4V

VCC=6V ve 5.2mA çıkış akımı için: 0.4V

Giriş-çıkış arası maksimum zaman farkı (74HC00):

VCC=2V için: 135nS

VCC=4.5V için: 27nS

VCC=6V için: 23nS

Mantık seviyeleri arası maksimum geçiş zamanı (74HC00):

VCC=2V için: 110nS

VCC=4.5V için: 22nS

VCC=6V için: 19nS

Veri Sayfaları (Datasheet)


74HC00 DATASHEET


Copyright © 2016 DEVRE OKULUTüm Hakları Saklıdır.