DİRENÇ DEVRELERİ

DİRENÇLER - ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK - 1


Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3

ÖRNEK-1


 
Madde Özdirenç
Bakır $1.72 \times 10^{-8} \Omega.m$
Demir $1 \times 10^{-7} \Omega.m$
Karbon $3.5 \times 10^{-5} \Omega.m$
 

a) $5$ metre boyunda $0.2mm^2$ kesit alanına sahip bir bakır telin direncini bulunuz.

b) $100$ metre boyunda bir demir kablonun direnci $1 \Omega$ ise, kesit alanı kaç $mm^2$'dir?

c) $20 \Omega$ 'lık direnç elde etmek için, $0.5mm^2$ kesit alanına sahip bir karbon silindirin boyu kaç $cm$ olmalıdır?

 
 
 

ÇÖZÜM


Tüm sorular için,

$$R= \rho {l \over A}$$

formülünü kullanacağız.

a) Kesit alanı $m^2$ birimine çevirip formülü kullandığımızda

$$R=1.72 \times 10^{-8} {5 \over 0.2 \times 10^{-6}}=43 \times 10^{-2} \Omega=430 m\Omega$$

buluruz.

b) Verilen değerleri formüle yerleştirdiğimizde, kesit alanı $m^2$ cinsinden bulabiliriz.

$$1\Omega=1 \times 10^{-7} {100 m \over A}$$

Bu formülden, $A=10^{-5}m^2=10mm^2$ olduğunu buluruz.

c) Son soruyu çözerken kesit alanı $m^2$ cinsinden yazacağız.

$$20\Omega=3.5 \times 10^{-5} {l \over 0.5\times 10^{-6} m^2}$$

Buradan, $l=0.2857m=28.57cm$ sonucuna ulaşırız.

Cevap:

a) $R=430 m\Omega$

b) $A=10mm^2$

c) $l=28.57cm$


Copyright © 2016 DEVRE OKULUTüm Hakları Saklıdır.