DİRENÇ DEVRELERİ

SERİ DİRENÇLER - ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK - 3


Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3

ÖRNEK-3


Aşağıdaki bağlantılarda tüm dirençlerin potansiyel farkları ve akımlarını bulunuz.

a)

Seri Dirençler Örnek-3a

b)

Seri Dirençler Örnek-3b

c)

Seri Dirençler Örnek-3c

ÇÖZÜM


a)

Seri Dirençler Çözüm-3a

Seri bağlı tüm dirençler üzerinde aynı miktarda ve yönde akım akar ve bu akım, eşdeğer direnç üzerinden geçen akıma eşittir. Eşdeğer direnç ... ... ...'dur. Bu nedenle

... ... ...

buluruz. Her bir direnç üzerindeki potansiyel farkı ise,

... ... ...

çıkar.

b) Bu bağlantıda da tüm dirençler üzerindeki akımlar birbirine eşittir. Yalnız burada akımı bulabilmek için, öncelikle tüm bağlantıdaki toplam potansiyel farkını bulmamız gerekiyor. Solda ... ve sağda ... voltaj olduğundan, seri dirençler üzerindeki toplam potansiyel farkı ...'tur. Akım bulurken kullanacağımız ikinci değer olan eşdeğer direnç ise ... ... çıkar.

... ... ...

Seri Dirençler Çözüm-3b

Ohm Kanunu'nu kullanarak ... üzerindeki potansiyel farkını

... ... ...

... üzerindeki potansiyel farkını ise

... ...

olarak buluruz.

c) Seri bağlantı üzerindeki potansiyel farkı toplam ...'tur. Eşdeğer direnç ise ... ... ...'dır. Dirençler üzerinden geçen akım,

... ... ...

olur.

Seri Dirençler Çözüm-3c

Böylece dirençler üzerindeki potansiyel farklarını,

..., ... ...

olarak buluruz.


Copyright © 2016 DEVRE OKULUTüm Hakları Saklıdır.