DİRENÇ DEVRELERİ

PARALEL DİRENÇLER - ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK - 2


Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3

ÖRNEK-2


Aşağıdaki devrelerde paralel bağlı dirençleri bulup, eşdeğerleri ile değiştiriniz.

a)

Paralel Dirençler Örnek-2a

b)

Paralel Dirençler Örnek-2b

c)

Paralel Dirençler Örnek-2c

ÇÖZÜM


a) Bu devrede yalnızca ... ve ... paralel bağlanmıştır. Bu iki direncin eşdeğeri,

... ... ...

olarak bulunur.

Paralel Dirençler Çözüm-2a

b)Bu devredeki üç direnç de birbirine paraleldir.

... ... ...

olduğundan ... çıkar.

Paralel Dirençler Çözüm-2b

c)Devredeki ...'luk dirençlere dikkat edersek, terminallerin ortak iki noktada birleştiğini görürüz. Bu üç paralel direncin eşdeğeri

... ... ...

olduğundan, paralel dirençleri eşdeğerleri ile değiştirdiğimizde karşımıza sağdaki basit devre çıkar.

Paralel Dirençler Çözüm-2c

Copyright © 2016 DEVRE OKULUTüm Hakları Saklıdır.