DİRENÇ DEVRELERİ

PARALEL DİRENÇLER - ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK - 3


Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3

ÖRNEK-3


Aşağıdaki devrelerde tüm dirençlerin akım ve voltajlarını bulunuz.

a)

Paralel Dirençler Örnek-3a

b)

Paralel Dirençler Örnek-3b

c)

Paralel Dirençler Örnek-3c

ÇÖZÜM


a) İlk devredeki tüm dirençlerin üzerindeki potansiyel farkı 9V'tur. Akımları sırasıyla,

..., ... ve ...

olarak buluruz.

b)Bu devrede üstteki terminal 5V, alttaki ise -5V'tur. Bu nedenle terminaller arasındaki voltaj farkı 5V-(-5V)=10V çıkar. Bu yüzden, tüm dirençler üzerindeki potansiyel farkı 10V'tur. Akımları ise

..., ... ve ...

olarak buluruz.

c)Bu devrede terminaller arasındaki potansiyel farkı yerine, ana koldan geçen toplam akım verilmiştir. Eşdeğer direnç,

... ... ...

olduğundan, potansiyel farkları, ... ...'tur. Dirençler üzerindeki akımlar ise,

... ve ...

olur.


Copyright © 2016 DEVRE OKULUTüm Hakları Saklıdır.