OPAMP DEVRELERİ

EVİREN YÜKSELTEÇ - ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK - 1


Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3 - Örnek 4

ÖRNEK-1


OPAMP örnek-1

Yukarıdaki yükseltecin voltaj kazancını bulunuz. ... ve ... için çıkış voltajlarını hesaplayınız.

ÇÖZÜM


OPAMP örnek-1

Bu devrede pozitif giriş toprağa bağlı olduğundan, ... olur.

İdeal OPAMP’ın birinci varsayımı bize ... ve ... voltajlarının eşit olduğunu söylüyor. Bu yüzden, ...’tur. Devrede OPAMP’ın negatif girişi toprağa bağlı olmadığı halde, toprak gibi hareket ediyor. Bu nedenle, negatif giriş sanal topraktır.

Girişe bağlı ...’luk direncin solunda ..., sağında ise ... gerilim var. Ohm Kanunu’nu kullanarak, direncin üzerindeki akımı ... buluruz.

İdeal OPAMP’ın ikinci varsayımına göre ... olduğundan, ... olur. ... olduğu için ... de ... olmalıdır. Geribesleme direnci üzerine düşen voltajı bulabilmek için, üzerinden geçen akımla direnç değerini çarpmamız gerekiyor. Bu işlemi yaptığımızda, geribesleme direncinde ...’luk bir voltaj düşümü olduğunu görürüz. Üzerinden geçen akım pozitif olduğundan, ... voltajı ...’den ... daha düşük olmalıdır. ... olduğundan ... olur.

Voltaj kazancını bulabilmek için çıkış voltajını giriş voltajına bölmemiz gerekiyor.

... ... ...

Çıkış voltajını direk Eviren Yükselteç sayfasında bulduğumuz

... ...

formülünü kullanarak da çözebilirdik. Eğer formülde ... ve ... değerlerini yerleştirirsek, ... olur. ... ise ... olmalıdır.

Bu formül negatif giriş voltajları için de geçerlidir. Benzer şekilde, ... için ... olur.

Cevap:

...

... için ...

... için ...


Copyright © 2016 DEVRE OKULUTüm Hakları Saklıdır.