OPAMP DEVRELERİ

EVİREN YÜKSELTEÇ - ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER


Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3 - Örnek 4

ÖRNEK-2


OPAMP örnek-2

Yukarıdaki yükseltecin voltaj kazancını bulunuz. ..., ..., ... ve ... durumları için Çıkış voltajını hesaplayınız.

ÇÖZÜM


Bu soruyu direk olarak Eviren Yükselteç sayfasında elde ettiğimiz formülle çözeceğiz. Voltaj kazancı için,

...

formülünde ... ve ... değerlerini yerleştirdiğimizde,

...

buluruz.

Çıkış voltajını bulmak için, giriş voltajı ile voltaj kazancını çarpmalıyız. ... için ... ... sonucu çıkar.

... için formül bize ... ... verecektir. Yalnız, devrede besleme voltajları ... ve ... olduğundan, çıkış voltajımız bu ikisinin arasında olmalı. Formül -9’dan daha küçük bir değer verdiğinden, OPAMP negatif doyumdadır. Bu nedenle çıkış voltajı ... olur.

... için ... ...’tur.

... için formül ... verecektir. Bu değer ...’tan yüksek olduğundan, OPAMP pozitif doyumdadır ve sonuç ... olur.

Cevap:

...

... için ...

... için ...

... için ...

... için ...


Copyright © 2016 DEVRE OKULUTüm Hakları Saklıdır.