OPAMP DEVRELERİ

EVİRMEYEN YÜKSELTEÇ - ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK - 1


Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3 - Örnek 4 - Örnek 5

ÖRNEK-1


Aşağıdaki devre için,

a) Voltaj kazancını,

b) ... için çıkış voltajını,

c) ... için çıkış voltajını,

d) ... için çıkış voltajını ve

e) ... için çıkış voltajını

bulunuz.

OPAMP örnek-1

ÇÖZÜM


a) Pozitif giriş direk olarak ...’e bağlıdır. Bu nedenle ... olur. İdeal OPAMP varsayımı ... eşitliğini kullanırsak ... çıkar. Negatif giriş, arada herhangi bir devre elemanı olmadan ... ve ... arasındaki düğüme bağlanmıştır. Böylece bu düğümdeki voltaj da ...’e eşit olur. ...’luk direncin bir bacağı toprağa ( ...’a) diğer bacağı ise düğüme bağlı olduğundan, bacakları arasındaki voltaj farkı ...’e eşit olur.

... direnç üzerindeki akımı, Ohm Kanunu’nu kullanarak, ... olarak buluruz. Negatif girişe giren akım İdeal OPAMP varsayımına göre sıfırdır. Bu sonucu ve Kirchhoff Akım Kuralı’nı kullanarak ... ve ... dirençler üzerindeki akımların eşit olduğu sonucuna varırız. Böylece, ... direnç üzerindeki voltaj düşümü (bacakları arasındaki voltaj farkı) ... ... yapar. ... voltajı ise ... ve ...’luk dirençler üzerindeki toplam voltaja eşit olduğundan,

... ... ...

eşitliğini elde ederiz.

Voltaj kazancını bulabilmek için çıkış voltajını, giriş voltajına bölmemiz gerekir. Böylece,

... ...

çıkar.

Cevap:

...

b) Çıkış voltajını bulabilmek için giriş voltajı ile kazancı çarparız. Bir önceki şıkta voltaj kazancını 5 bulmuştuk. Bu nedenle, ... ... sonucunu buluruz.

Cevap:

... için ...

c) Eğer besleme voltajlarını gözardı edersek,

... ...

buluruz. Fakat ... pozitif besleme voltajımız olan ...’tan büyüktür. Bu nedenle, ... olur.

Cevap:

... için ...

d) Bu soru için de, diğerlerinde olduğu gibi kazanç ile giriş voltajını çarpacağız.

...

Cevap:

... için ...

e) Aynı yöntemle

... ...

buluruz. Fakat ..., negatif besleme voltajından küçük olduğundan, ... olmalıdır.

Cevap:

... için ...


Copyright © 2016 DEVRE OKULUTüm Hakları Saklıdır.