OPAMP DEVRELERİ

EVİRMEYEN YÜKSELTEÇ - ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK - 3


Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3 - Örnek 4 - Örnek 5

ÖRNEK-3


Aşağıdaki devrede,

a) Voltaj kazancını ve

b) Çıkış voltajını

bulunuz.

OPAMP örnek-3

ÇÖZÜM


Pozitif giriş direk olarak ...’a bağlandığından bu noktadaki voltaj ... olur. İdeal OPAMP varsayımına göre negatif girişteki voltaj da ...’tur. Devrede negatif giriş ile çıkış arasında sadece tel olduğundan ve araya hiç bir devre elemanı bağlanmadığından, giriş ve çıkış voltajları birbirine eşittir. Yani, ... olur.

Eğer Kazanç formülümüzü,

...

kullanacak olursak gene aynı sonuca ulaşırız. Bu devrenin evirmeyen yükselteç devresinden tek farkı, ... direnci yerine kısa devre konmuş olmasıdır. Kısa devreyi de değeri ... olan bir direnç olarak düşünebiliriz. Kazanç formülünde ... yerine ... koyarsak, kazancın ... olduğunu görebiliriz. Böylece, çıkış voltajı giriş voltajına eşit olur.

Cevap:

a) ...

b) ...


Copyright © 2016 DEVRE OKULUTüm Hakları Saklıdır.