OPAMP DEVRELERİ

EVİRMEYEN YÜKSELTEÇ - ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK - 4


Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3 - Örnek 4 - Örnek 5

ÖRNEK-4


Aşağıdaki devrede, ... ile gösterilen çıkış voltajını bulunuz.

OPAMP örnek-4

ÇÖZÜM


Aşağıdaki devrede, A düğümündeki voltaja ..., B düğümündeki voltaja ise ... diyelim. İdeal OPAMP varsayımına göre pozitif giriş ile negatif girişlerin voltajları birbirine eşit olmalıdır. Bu nedenle ... olur.

OPAMP örnek-4

... akımını ... olarak buluruz. A düğümüne ... akımları girmekte, bu düğümden ... ve ... akımları çıkmaktadır. Kirchhoff Voltaj Kuralı’na göre,

...

olur. Fakat, OPAMP’ın giriş direnci çok yüksek olduğundan, ... akımı gözardı edilir. Bu nedenle, ... akımı ...’e eşit, yani ... çıkar. ... voltajı, A ve B düğümleri arasında kalan ...’luk direncin üzerine düşen voltaja eşittir. Bu voltaj, Ohm Kanunu’ndan ... olarak bulunur. Dolayısıyla,

...

çıkar. ... voltajını daha önce ... bulduğumuzdan, ... olarak çıkar.

OPAMP’ın çıkışı ile B düğümü arada herhangi bir devre elemanı olmadan direk birbirine bağlandığından, voltajları da birbirine eşittir. Sonuç olarak ... buluruz.

Cevap:

...


Copyright © 2016 DEVRE OKULUTüm Hakları Saklıdır.