MATLAB DERSLERİ

SERİ 1-GELİŞMİŞ BİR HESAP MAKİNESİ OLARAK MATLAB

BÖLÜM 8 - LOGARİTMİK FONKSİYONLAR


MATLAB'da e, 2 ve 10 tabanındaki logaritmaları aşağıdaki komutlarla hesaplayabiliriz.

 
LOGARİTMİK FONKSİYONLAR
FONKSİYON KOMUT AÇIKLAMA
... log() Doğal logaritma (e tabanında)
... log2() 2 tabanında logaritma
... log10() 10 tabanında logaritma

Tablo 1-MATLAB'da Logaritmik fonksiyonlar

 

Yukarıdaki komutların tümünde logaritmasını hesaplayacağımız değeri parantez içerisine yazarız.

Alacağımız logaritmanın tabanı 2, 10 veya e dışında bir sayıysa aşağıdaki formülü kullanabiliriz.

...

Sonraki derslerde, istediğimiz tabanda logaritma alan fonksiyonu kendimiz yazacağız.

Örnek:

...'in değerini hesaplayalım.

Toplamdaki ilk ifade için log(8), ikinci ifade için log(5)/log(3) yazarız.

>>log(8)+log(5)/log(3)

ans =

        3.5444

ALIŞTIRMALAR

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını MATLAB kullanarak bulalım.

........

........

........


Copyright © 2016 DEVRE OKULUTüm Hakları Saklıdır.