DİRENÇ DEVRELERİ

OHM KANUNU - ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK - 1


 
 

Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3 - Örnek 4 - Örnek 5

ÖRNEK-1


Ohm Kanunu Örnek Soru

Yukarıdaki devrede,

a) R = 10 Ω,

b) R = 1 kΩ ve

c) R = 5 MΩ

için I akımını bulalım.

 
 

ÇÖZÜM


a) Direnç direk olarak voltaj kaynağına bağlandığı için terminalleri arasındaki potansiyel farkı 5 V’tur. R = 10 Ω için Ohm Kanunu'nu kullanırsak,

......

sonucunu elde ederiz.

Diğer iki direnç değeri için de aynı formülü kullanacağız.

 
 

b) ......

b) ......

Cevap:

a) I = 0.5 A

b) I = 5 mA

c) I = 1 μA

 

Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3 - Örnek 4 - Örnek 5