BC557 TRANSİSTÖR

ÖZELLİKLERİ, ÖRNEK DEVRESİ VE TÜRKÇE VERİSAYFASI (DATASHEET) ÖZETİ


 
 

BC557, PNP türü bir BJT transistördür.

BC557-Bacaklar
 
Bacak İsim
K Kollektör
B Beyz
E Emitör
 
 
 

Örnek Devre


BC557-Örnek Devre

Yukarıda, BC557 ile yapılmış bir LDR devresi görüyoruz. LDR üzerine ışık düştüğü zaman, beyz-emitör arasındaki voltaj düşer ve LED üzerinden akım geçmemeye başlar. Karanlıkta ise, emitör-beyz voltajı artacağından BC557’nin kollektöründen akım geçer ve LED yanar.

 
 

Önemli Özellikleri


BC557 için önemli gördüğümüz özellikleri aşağıda listeliyoruz. Daha detaylı bilgi için veri sayfalarını (datasheet) inceleyiniz.

Beyz-Kollektör arası maksimum voltaj : 50V

Emitör-Kollektör arası maksimum voltaj : 45V

Maksimum kollektör akımı (IC(max)): 100mA

Maksimum güç tüketimi: 500mW

Kollektör-Emitör arası ortalama doyum voltajı (VCE(sat)):

IC=10mA için 90mV

IC=100mA için 0.25V

hFEDC): 110 - 800 arası

 

Veri Sayfaları (Datasheet)


BC557 DATASHEET