NE555 ZAMANLAYICI

(NE555 TIMER)

ÖZELLİKLERİ, ÖRNEK DEVRESİ VE TÜRKÇE VERİSAYFASI (DATASHEET) ÖZETİ


 
 

NE555, kararsız ve tek-kararlı durumlarda çalışabilen bir zamanlayıcıdır. Mikrosaniye mertebesinden saat mertebesine kadar zamanlama yapabilir. Tek kararlı durumda zaman aralığı bir direnç ve bir kapasitör ile kontrol edilir. Kararsız durumda ise çıkış frekansı ve yüksek sinyal-düşük sinyal oranı iki direnç ve bir kapasitörler kontrol edilir.

555 Zamanlayıcı, kare dalga üreteci olarak kullanılabilir. Tek kararlı durumda, tetikleme girişinden gelen her bir sinyal çıkışta bir kare dalga oluşmasını sağlar. Kararsız durumda ise sürekli olarak çıkıştan kare dalga alınmaktadır.

NE555 Fotoğraf

NE555 Bacakları

NE555 bacakları
 
Bacak İsim Açıklama
1 GND Toprak bağlantısı
2 TRIG Tetikleme girişi
3 OUT Çıkış, kare dalgayı bu bacaktan alıyoruz
4 RESET Reset
5 CONT Kontrol girişi
6 THRESH Çıkışı kesmek için kullanılır.
7 DISCH Kapasitörün deşarj girişi
8 VCC Pozitif besleme voltajı bu bacağa bağlanır.
 
 
 

Örnek Devre


NE555 Ornek Devre

Yukarıdaki devrenin çıkışından periyodik olarak kare dalga alırız. Aldığımız kare dalga, 0 V ile 5 V arasında gidip gelecektir. Çıkış frekansı (RV = 0 kΩ için) 1.23 Hz ile (RV = 10 kΩ için) 0.45 Hz arasında ayarlanabilir.

 
 

Önemli Özellikleri


NE555 için önemli gördüğümüz özellikleri aşağıda listeliyoruz. Daha detaylı bilgi için veri sayfalarını (datasheet) inceleyiniz.

Maksimum besleme voltajı: 18 V

Tavsiye edilen besleme voltajı:

NA, NE ve SA serisi için: 4.5 V ile 16 V arası

SE serisi için: 4.5 V ile 18 V arası

Maksimum çıkış akımı: ±225 mA

Tetikleme Voltajı:

VCC=5V için: 1.1 V ile 2.2 V arası

VCC=15V için: 4.5 V ile 5.6 V arası

Maksimum çıkış seviyesi yükseliş zamanı: 300 ns

Maksimum çıkış seviyesi düşüş zamanı: 300 ns

 

Veri Sayfaları (Datasheet)


NE555 DATASHEET