KONU 5-PARALEL DİRENÇLER

BÖLÜM 2-PARALEL BAĞLANTIDA VOLTAJLAR


 
 

Bölüm 1 - Bölüm 2 - Bölüm 3 - Bölüm 4 - Bölüm 5

Paralel bağlı dirençler aynı voltaja sahiptir.

Paralel Dirençlerin Voltajı

Örneğin, yukarıdaki bağlantıda V1 = 5 V ise, V2 ve V3 de 5 V’tur.

 
 

NEDEN?

Paralel bağlı dirençlerin voltajlarının aynı olduğunu

  • Kirchhoff voltaj kanununu veya
  • Bir tel üzerindeki elektrik potansiyelinin her noktada aynı olduğu varsayımını

kullanarak görebiliriz.

 
 

i)Kirchoff Voltaj Kanunu

Kirchoff voltaj kanununu uygularken

  • Bir noktadan başlayıp, tekrar başlangıç noktasına dönene kadar bir yol çizdiğimizi,
  • İlk karşılaştığımız işareti (+ veya ) voltajın önüne koyarak, bu yol üzerindeki tüm voltajları topladığımızı ve
  • Bulduğumuz toplamı sıfıra eşitlediğimizi hatırlayalım.

Bu kuralı, paralel bağlı iki direnç üzerine uyguladığımızda, bu dirençlerin voltajlarının eşit olduğunu görebiliriz.

Paralel Dirençler-Kirchhoff

Örneğin, yukarıdaki yol üzerinde ilerlediğimizde,

-V1 + V2 = 0

formülünü ve dolayısıyla,

V1 = V2

eşitliğini çıkarabiliriz. Farklı döngüler kurarak, paralel bağlı tüm dirençlerin voltajlarının aynı olduğunu görebiliriz.

ii)Aynı tel üzerindeki voltajların eşit olması

Bir direncin üzerindeki voltaj, bu direncin terminallerindeki elektrik potansiyellerinin farkına eşittir. Paralel bağlı dirençlerin terminalleri elektriksel olarak iletimli olduğundan, elektrik potansiyelleri de eşittir.

Paralel Dirençlerin Voltajı

Örneğin, yukarıdaki devrede paralel bağlı R1, R2 ve R3 dirençlerinin yukarı bakan terminalleri aynı tel üzerindedir ve voltajları eşittir. Aşağı bakan terminalleri için de aynı durum söz konusudur. Buna göre, dirençlerin terminalleri arasındaki potansiyel farkları ve dolayısıyla dirençler üzerindeki voltajlar da eşittir.

ÖRNEK:

Paralel Dirençlerde Voltaj Örneği

Yukarıdaki devrede R2 direnci üzerindeki voltaj 8 V ise 5 kΩ’luk direnç üzerinden geçen akım kaç miliamperdir?

R2, R3 ve 5 kΩ’luk dirençler paralel olduğundan üzerlerindeki voltajlar da eşittir. Buna göre, 5 kΩ’luk dirençten geçen akım

... = 1.6 mA’dir.

Bölüm 1 - Bölüm 2 - Bölüm 3 - Bölüm 4 - Bölüm 5