TERS POLARMA (PRATİK MODEL)

(REVERSE BIAS)


 
 

Bu örneği pratik model kullanarak çözeceğiz. Aynı sorunun ideal model ile çözümüne Diyot Devreleri-2-Ters Polarma-İdeal Model bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Devre Şeması


analiz-diyot-pratik-soru devresi
Devre Okulu Maskotu

Yukarıdaki devrede, diyot için pratik model kullanarak

a) direnç üzerinden geçen akımı (IR),

b) diyot üzerinden geçen akımı (ID),

c) direnç üzerindeki voltajı (VR),

d) diyot üzerindeki voltajı (VD),

e) diyotun harcadığı gücü (PD) ve

f) direncin harcadığı gücü (PR)

bulalım.

 
 

Çözüm ve Açıklamalar


Bu devrede diyot ters polarmadır. Ters polarma için, diyot hem ideal hem de pratik modellerde açık devre gibi hareket ettiğinden, her iki model için de çözüm aynıdır. Eğer, ideal model için çözümü incelediyseniz, bu dosyayı atlayabilirsiniz.

Diyotlu devrelerin analizi için, ilk olarak diyotların polarma şeklini (ters polarma, doğru veya düz polarma) bulmalıyız.

Diğer devrelerde olduğu gibi, ilk adım olarak diyotun doğru polarma mı, yoksa ters polarma mı olduğunu anlamaya çalışmalıyız.

Bu devrede, voltaj kaynağının pozitif terminali diyotun katotuna bağlı. Yani diyot üzerinde katot-anot yönünde bir akım yaratmaya çalışıyor. Yalnız, pratik modele göre, diyot bu yöndeki akımlara izin vermez ve ters polarma olur.

Ters polarmalı bir diyot açık devre gibi hareket eder. Bu nedenle, aşağıdaki devrede diyot yerine açık devre koyuyoruz.

analiz-diyot-pratik-eslenik devre
 
 

a) Direnç üzerindeki akım, IR


Devre tamamlanmadığından, direnç üzerindeki akım sıfır olur.

IR = 0

b) Diyot üzerindeki akım, ID


Aynı sebepten dolayı diyot üzerinden geçen akım da sıfırdır.

ID = 0

c) Direnç üzerindeki voltaj, VR


Ohm Kanunu'na göre, direnç üzerindeki voltajı, akım ve direnç değerlerinin çarpımından bulabiliriz. Yalnız, burada akım sıfır olduğundan, direnç üzerindeki voltaj düşümü de sıfır olur.

VR = 0

d) Diyot üzerindeki voltaj, VD


Devrede diyot ve direnç üzerindeki voltajların toplamı, Kirchhoff Voltaj Kanunu’na göre, besleme gerilimi olan VIN'e eşit olmalıdır. Direnç üzerindeki voltaj sıfır olduğundan, diyotun voltajı VIN'e eşit olur.

VD = VIN

e)Diyotun harcadığı güç, PD


Bir diyotun harcadığı gücü, üzerine düşen voltajla üzerinden geçen akımın çarpımından bulabiliriz.

PD = VD . ID

Diyot üzerinden akım geçmediği için, güç tüketimi de sıfırdır.

PD = VD . ID = VIN . 0 = 0

Gerçekte diyotun ne kadar güç harcadığını bulabilmek için pratik modelden de daha gerçekçi bir model kullanmamız gerekir.

  PD = 0

f) Direncin harcadığı güç, PR


Bir direncin harcadığı gücü bulmak için, üzerindeki voltajı ve üzerinden geçen akımı çarparız. Yalnız, bu devre için akım sıfır olduğundan, direncin güç tüketimi de sıfır olur.

PR = 0

Sayısal Örnekler

Sayısal Örnek 1


Diyot için pratik model kullanarak, aşağıdaki devredeki tüm akım, voltaj ve güç değerlerini bulalım.

analiz-diyot-pratik-sayisal 1 soru

Yukarıda bulduğumuz formülleri kullanarak, cevapları kolayca bulabiliriz.

VD = 5 V,

VR = 0,

ID = IR = 0,

PD = PR = 0

Aşağıdaki devrelerin tümünde aynı akım, voltaj ve güç değerlerini elde ederiz.

diyotlu devre bağlantı şekil-1
diyotla direnç yer değişirse
voltaj kaynağı yön değişirse
voltaj kaynağı ve diyot