DİRENÇ DEVRELERİ

OHM KANUNU - ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK - 4


Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3 - Örnek 4 - Örnek 5

ÖRNEK-5


Aşağıdaki devrede, voltaj 4V artırıldığında, akım 2A artıyorsa, R direncinin değeri kaç Ω’dur?

Ohm Kanunu örnek-5

ÇÖZÜM


Aşağıdaki grafikte, bu direnç için I-V grafiğini görebilirsiniz.

Ohm Kanunu örnek-5

Voltaj eksenindeki 4V’luk değişim, akım ekseninde 2A’lik değişime karşılık gelmektedir. Bu değişim miktarlarından I-V grafiğinin eğimini ... olarak buluruz. Eğimin çarpmaya göre tersi ise, R direncini verecektir. Böylece, direncin ... olduğunu buluruz.

Cevap:

R=2Ω


Copyright © 2016 DEVRE OKULUTüm Hakları Saklıdır.