LM35 SICAKLIK SENSÖRÜ

ÖZELLİKLERİ, ÖRNEK DEVRESİ VE TÜRKÇE VERİSAYFASI (DATASHEET) ÖZETİ


LM35 serisi sıcaklık sensörleri, çıkış olarak sicaklık ile doğru orantılı bir voltaj verirler. LM35 kullanırken kalibrasyon amaçlı bir devre kurmamız gerekmez. 60 μA gibi düşük bir akım çeker. Bu nedenle, çalışırken kendi içinde oluşan ısı düşüktür ve entegrenin kendisi ortam sıcaklığından yalnız 0.1 ℃ fazla olur. Çıkış empedansı düşük olduğu için, verdiği voltaj ölçülürken hata payı küçük olur.

LM35 Bacakları

LM35 Bacakları

LM35’in 3 adet bacağı vardır. Bunlardan ikisi besleme voltajı ve toprak için kullanılır. Geri kalan bir bacaktan sıcaklığa bağlı olarak değişen çıkış voltajını alırız.

1 numara: Besleme Voltajı

2 numara: Çıkış

3 numara: Toprak (GND)

Örnek Devre


LM35 Bacakları

Yukarıdaki devrede, LM35’i 4V ile 20V arasında herhangi bir voltajla beslersek, çıkıştan sıcaklıkla doğru orantılı olarak bir voltaj alırız. Çıkış voltajındaki her 10mV'luk değişim, 1 ℃'ye denk gelir ve 0 ℃ için 0V çıkış verir. Örneğin, sicaklık 27 ℃ ise çıkışta 270mV voltaj görürüz.

T eğer ℃ cinsinden ortam sicaklığı ise, çıkış voltajını

Çıkış Voltajı=T×10mV/℃

ile formülüze edebiliriz.

Önemli Özellikleri


LM35 için önemli gördüğümüz özellikleri aşağıda listeliyoruz. Daha detaylı bilgi için veri sayfalarını (datasheet) inceleyiniz.

Her bir santigrad derece sıcaklık artışı için, çıkış voltajında 10mV artış olur.

Ölçüm kesinliği: +-1 derece (25 derece civarındaki kesinlik +-0.5 derece)

Ölçüm aralığı:

LM35 ve LM35A için: -55 derece ile 150 derece arası

LM35C ve LM35CA için: -40 ile 110 derece arası

LM35D için: 0 ile 100 derece arası

Maksimum besleme voltajı: 35V

Çıkış empedansı: 1mA yük için 0.1Ohm

Maksimum çıkış akımı: 10mA

Maksimum çıkış voltajı: 6V

Minimum çıkış voltajı: -1V

Veri Sayfaları (Datasheet)


LM35 DATASHEET


Copyright © 2016 DEVRE OKULUTüm Hakları Saklıdır.