LM311 KARŞILAŞTIRICI

(COMPARATOR)

ÖZELLİKLERİ, ÖRNEK DEVRESİ VE TÜRKÇE VERİSAYFASI (DATASHEET) ÖZETİ


 
 

LM311, yüksek hızlı bir karşılaştırıcı (komparatör) entegresidir. Pozitif ve Negatif girişlerden gelen voltajları karşılaştırır. Eğer, pozitif girişten gelen voltaj daha büyükse, pozitif besleme voltajına eşit bir çıkış verir. Eğer negatif girişten gelen voltaj daha büyükse, çıkışımız negatif besleme voltajına eşit olur.

LM311 içerisinde 1 adet karşılaştırıcı vardır. Pozitif ve negatif voltaj kaynaklarıyla beraber kullanılabilir. Aynı zamanda, tek bir pozitif voltaj kaynağı kullanarak ve negatif voltaj kaynağı yerine toprak bağlantısı yaparak da kullanılabilir.

LM311 Fotoğraf

LM311 Bacakları

LM311 bacakları
 
Bacak İsim Açıklama
1 Emitör Emitör bağlantısı
2 Pozitif Giriş Karşılaştırıcının pozitif girişi
3 Negatif Giriş Karşılaştırıcının negatif girişi
4 Negatif Besleme Negatif besleme voltajı
5 Dengeleme Giriş voltajlarını dengelemek için kullanılır.
6 Tetikleme Çıkışı kesmek için kullanılır.
7 Kollektör Kollektör bağlantısı, karşılaştırıcının çıkışı
8 Pozitif Besleme Pozitif besleme voltajı
 
 
 

Örnek Devre


Entegreler-LM311 Ornek Devre

Yukarıdaki devrede, giriş sinyali (Vin) toprak (0 V) ile karşılaştırılmaktadır. Eğer giriş sinyali pozitifse çıkıştan VCC+, negatifse VCC- kadar voltaj alırız.

 
 

Önemli Özellikleri


LM311 için önemli gördüğümüz özellikleri aşağıda listeliyoruz. Daha detaylı bilgi için veri sayfalarını (datasheet) inceleyiniz.

Maksimum pozitif besleme voltajı: 18 V

Maksimum negatif besleme voltajı büyüklüğü: –18 V

Giriş voltajları arasındaki maksimum fark: 30 V

Düşükten-yüksek seviye çıkışa geçiş süresi: 115 ns

Yüksekten-düşük seviye çıkışa geçiş süresi: 165 ns

 

Veri Sayfaları (Datasheet)


LM311 DATASHEET