LM339 KARŞILAŞTIRICI

(COMPARATOR)

ÖZELLİKLERİ, ÖRNEK DEVRESİ VE TÜRKÇE VERİSAYFASI (DATASHEET) ÖZETİ


 
 

LM339, bir karşılaştırıcı (komparatör) entegresidir. Pozitif ve Negatif girişlerden gelen voltajları karşılaştırır. Eğer, pozitif girişten gelen voltaj daha büyükse, pozitif besleme voltajına eşit bir çıkış verir. Eğer negatif girişten gelen voltaj daha büyükse, çıkışımız negatif besleme voltajına eşit olur.

LM339 içerisinde 4 adet karşılaştırıcı vardır. Pozitif ve negatif voltaj kaynaklarıyla beraber kullanılabilir. Aynı zamanda, tek bir pozitif voltaj kaynağı kullanarak ve negatif voltaj kaynağı yerine toprak bağlantısı yaparak da kullanılabilir. İçerisindeki 4 karşılaştırıcının tamamının besleme voltajları ortaktır.

LM339 Fotoğraf

LM339 Bacakları

LM339 bacakları
 
Bacak İsim Açıklama
1 Çıkış 1 1. karşılaştırıcının çıkışı
2 Çıkış 2 2. karşılaştırıcının çıkışı
3 Pozitif Besleme Pozitif besleme voltajı, VCC
4 Giriş 2 (–) 2. karşılaştırıcının negatif girişi
5 Giriş 2 (+) 2. karşılaştırıcının pozitif girişi
6 Giriş 1 (–) 1. karşılaştırıcının negatif girişi
7 Giriş 1 (+) 1. karşılaştırıcının pozitif girişi
8 Giriş 3 (–) 3. karşılaştırıcının negatif girişi
9 Giriş 3 (+) 3. karşılaştırıcının pozitif girişi
10 Giriş 4 (–) 4. karşılaştırıcının negatif girişi
11 Giriş 4 (+) 4. karşılaştırıcının pozitif girişi
12 Negatif Besleme Negatif besleme voltajı veya toprak (GND)
13 Çıkış 4 4. karşılaştırıcının çıkışı
14 Çıkış 3 3. karşılaştırıcının çıkışı
 
 
 

Örnek Devre


LM339 Ornek Devre

Yukarıdaki devre, giriş voltajı Vin ile toprağı (0 V’u) karşılaştırmaktadır. Eğer gelen voltaj pozitifse çıkışta +5 V, negatifse çıkışta –5 V görürüz.

 
 

Önemli Özellikleri


LM339 için önemli gördüğümüz özellikleri aşağıda listeliyoruz. Daha detaylı bilgi için veri sayfalarını (datasheet) inceleyiniz.

Maksimum besleme voltajı:

Tek kaynak (sadece pozitif besleme ve toprak): 36 V

Çift kaynak (pozitif ve negatif besleme): ±18 V

Tavsiye Edilen Maksimum besleme voltajı:

Sonunda V harfi olanlar için

Tek kaynak (sadece pozitif besleme ve toprak): 32 V

Çift kaynak (pozitif ve negatif besleme): ±16 V

Sonunda V harfi olmayanlar için

Tek kaynak (sadece pozitif besleme ve toprak): 30 V

Çift kaynak (pozitif ve negatif besleme): ±15 V

Minimum besleme voltajı:

Tek kaynak (sadece pozitif besleme ve toprak): 2 V

Çift kaynak (pozitif ve negatif besleme): ±1 V

Giriş voltajları arasındaki maksimum fark: ±36 V

Maksimum Çıkış Akımı: 20 mA

 

Veri Sayfaları (Datasheet)


LM339 DATASHEET