KONU 2-OHM KANUNU

BÖLÜM 3-DİRENCİN I-V GRAFİĞİ


Bölüm 1 - Bölüm 2 - Bölüm 3

 
 

Ohm Kanunu’nu ifade eden V = IR formülü, bir direncin üzerindeki voltaj ile akımın doğru orantılı olduğunu göstermektedir.

İki boyutlu koordinat sisteminde,

  • x-ekseni voltajı ve
  • y-ekseni akımı

ifade ediyorsa, direncin voltajı ve akımı arasındaki ilişki orijinden geçen bir doğru ile gösterilebilir.

Direncin I-V grafiği
 
 

Bu grafiğe I-V grafiği ismi verilir.

V = IR formülünde, R'nin değeri kaç olursa olsun, I'nın 0'a eşit olması, V'nin'de 0'a eşit olmasına neden olur. Bu nedenle tüm dirençlerin I-V grafikleri orijinden (eksenlerin kesişme noktasından) geçer.

I-V grafiğindeki doğrunun eğimi, ...'ye eşittir. Direnç ile eğim ters orantılı olduğu için

  • Yüksek değere sahip bir direncin I-V grafiği düşük bir eğime,
  • Düşük değere sahip bir direncin I-V grafiği yüksek bir eğime

sahip olur. Aşağıdaki grafiklerde düşük ve yüksek değere sahip dirençler için I-V grafikleri gösterilmiştir.

Farklı dirençlerin I-V grafikleri
 
 

Ohm Kanunu'na göre voltaj ve akım doğru orantılıdır. Direncin I-V grafiğinin doğru şeklinde olmasının nedeni bu orantıdır. Direnç dışındaki komponentler Ohm Kanunu'na uymadıkları için I-V grafikleri doğru şeklinde değildir. Örneğin, diyotun I-V grafiği aşağıda verilmiştir.

Diyotun I-V grafiği

Bölüm 1 - Bölüm 2 - Bölüm 3