KONU 2-OHM KANUNU

BÖLÜM 2-BİRİMLER


Bölüm 1 - Bölüm 2 - Bölüm 3

 
 

Ohm Kanunu uygularken, en fazla dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de birimlerdir. Voltajın birimi Volt(V), akımın birimi Amper(A) ve direncin birimi Ohm(Ω)’dur. Bu üç birim arasındaki ilişki, Ohm Kanunu kullanılarak çıkarılabilir.

V = A × Ω,       A = V/Ω     ve     Ω = V/A

Bir birimin başına m, k, M, μ gibi semboller varsa, birimin gösterdiği sayı aşağıdaki gösterilen katsayılardan biri ile çarpılmış demektir.

 
 
 
Metrik Sembol Katsayı
piko p 10-12 = 0.000 000 000 001
nano n 10-9 = 0.000 000 001
mikro μ 10-6 = 0.000 001
mili m 10-3 = 0.001
- - 1
kilo k 103 = 1000
Mega M 106 = 1 000 000
Giga G 109 = 1 000 000 000

Tablo 1-Birim Katsayıları

 

ÖRNEK:

23 mA = 23 × 0.001 A = 0.023A

18 kΩ= 18 × 1000 Ω = 18 000 Ω

1823 μV = 1823 × 0.000 001 V = 0.001 823 V = 1.823 mV

 
 

ÖRNEK:

100 Ω'luk bir direnç üzerinden 100 mA akım geçtiğini varsayalım. Bu iki sayıyı çarptığımızda 10 000 sayısını elde ederiz. Fakat bu sonucun birimi V değil, mV'dir. Volt cinsinden bir sonuç elde etmek istiyorsak, çarpımda 100 mA'e eşit olan 0.1 A'i kullanmalıyız. Bu işlemi yaptığımızda 100 Ω × 0.1 A = 10 V sonucunu elde ederiz.

Bölüm 1 - Bölüm 2 - Bölüm 3