DİRENÇ DEVRELERİ

DİRENÇLER - ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK - 3


 
 

Örnek 1 - Örnek 2- Örnek 3

ÖRNEK-3


a) 100 Ω değerindeki bir direnç üzerinden 1 A akım geçiyorsa, bu direnç kaç Watt güç harcamaktadır?

b) 1 Watt güç harcayan bir direncin terminalleri arasında 10 V potansiyel farkı oluşuyorsa, bu direnç kaç Ω'dur?

c) Aynı voltaj uygulandığında, dirençlerden biri diğerinin 100 katı güç tüketiyorsa, direnç değerleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

 
 

ÇÖZÜM


a)

P = I2R = 12 × 100 = 100 W

b)

Verilenleri ... formülünde yerine koyarsak

...

ilişkisini buluruz. Bu denklemden, R'nin değerini çekersek, R = 100 Ω sonucuna ulaşırız.

c)

  • Yüksek güç tüketen dirence R1 ve harcadığı güce P1 diyelim.
  • Düşük güç tüketen dirence R2 ve harcadığı güce P2 diyelim.

Bu dirençlerde ortak olan voltaja da V dersek, aşağıdaki formülleri yazabiliriz.

... ve ...

Taraf tarafa ilk formülü ikinciye bölersek

......

çıkar. P1, P2'nin 100 katı olduğu için R2, R1'in 100 katıdır. Buna göre, düşük güç tüketen direnç, yüksek güç tüketen direncin 100 katıdır.

 
 

Cevap:

a) P = 100 W

b) R = 100 Ω

c) Düşük güç tüketen direnç, yüksek güç tüketen direncin 100 katıdır.

Örnek 1 - Örnek 2- Örnek 3