KONU 1-DİRENÇ VE İLETKENLİK

BÖLÜM 5-DİRENCİN HARCADIĞI GÜÇ


Bölüm 1 - Bölüm 2 - Bölüm 3 - Bölüm 4 - Bölüm 5 - Bölüm 6

 
 

Bir direncin harcadığı güç, üzerindeki potansiyel farkı ile üzerinden geçen akımın çarpımına eşittir.

  • P, direncin harcadığı gücü,
  • I, bu direnç üzerindeki akımı ve
  • V, direncin terminalleri arasındaki potansiyel farkını

ifade ediyorsa, bu üç parametre arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak

P = IV

formülü ile gösterebiliriz. Akım için Amper (A), ve potansiyel farkı için Volt (V) birimlerini kullandığımızda, gücün birimi Watt (W) çıkar.

 
 

ÖRNEK:

Üzerinden 2A akım geçen ve terminalleri arasındaki potansiyel farkı 100V olan direncin harcadığı güç

P = IV = 2 × 100 = 200 W'tır.

Akımın ve voltajın yönü ile ilgili önceki bölümde öğrendiğimiz kuralı hatırlayalım. Direnç üzerindeki potansiyel farkı tanımlanırken + ile işaretlenen terminalin voltajından – ile işaretlenen voltajın çıkarıldığını düşünelim. Bu durumda

  • Akım +'dan –'ye doğruysa, V = IR formülünü,
  • Akım –'den +'ya doğruysa, V = IR formülünü

kullanıyorduk.

Aynı kural, direncin güç formülü için de geçerlidir. Eğer

  • Akım +'dan –'ye doğruysa, P = IV formülünü,
  • Akım –'den +'ya doğruysa, P = IV formülünü

kullanıyoruz.

Akımın yönünü ne şekilde tanımlarsak tanımlayalım, direncin gücü her zaman pozitif çıkar.

 
 

Güç formülü ile Ohm Kanunu'nu birleştirerek, direnç için aşağıdaki formülleri elde edebiliriz.

......

ÖRNEK:

Üzerinden 2 A akım geçen 100 Ω’luk direncin harcadığı güç, P = I2 . R = 22 . 100 = 400 W’tır.

Bölüm 1 - Bölüm 2 - Bölüm 3 - Bölüm 4 - Bölüm 5 - Bölüm 6