DİRENÇ DEVRELERİ

PARALEL DİRENÇLER - ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK - 3


 
 

Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3

ÖRNEK-3


Aşağıdaki devrelerde tüm dirençlerin akım ve voltajlarını bulunuz.

a)

Paralel Dirençlerin Akımı ve Voltajı-Soru

b)

Paralel Dirençlerin Voltajı-Soru

c)

Paralel Dirençlerin Akımı-Soru
 
 

ÇÖZÜM


a)

İlk devredeki tüm dirençler paraleldir. Paralel dirençler üzerindeki voltajlar aynıdır. Bu dirençler direk olarak voltaj kaynağına bağlandığı için üzerlerindeki potansiyel farkı 9 V'tur.

Paralel Dirençlerin Voltajı-Çözüm

Her bir direnç üzerindeki akımı Ohm Kanunu'nu kullanarak bulabiliriz.

Paralel Dirençlerin Akımı-Çözüm

... = 4.5 mA

... = 3 mA

... = 1.5 mA

 
 

b)

Bu devrede üstteki terminalin voltajı +5 V, alttakinin voltajı –5 V'tur. Terminaller arasındaki voltaj farkı 5 – (–5) = 10 V çıkar.

Paralel oldukları ve bu terminallere direk bağlandıkları için dirençlerin üzerindeki voltajın 10 V olması gerekir.

Paralel Dirençlerin Voltajı-Örnek

Ohm Kanunu'nda voltaj ve direnç değerlerini yerlerine koyarak akımı bulabiliriz.

Paralel Dirençlerin Akımı-Örnek

... = 10 mA

... = 6.67 mA

... = 4 mA

c)

Bu devrede terminaller arasındaki potansiyel farkı yerine, ana koldan geçen toplam akım verilmiştir. Eşdeğer direnç,

R = ... = 10 Ω'dur.

Buna göre, eşdeğer direnç üzerindeki potansiyel farkı, V = 1 A × 10 Ω = 10 V'tur.

Devredeki dirençler paralel olduğu için her birinin üzerindeki voltaj, eşdeğer direncin üzerindekine denktir.

Paralel Bağlı Dirençlerin Voltajı

Dirençler üzerinden geçen akımları, Ohm Kanunu'nu kullanarak bulabiliriz.

Paralel Bağlı Dirençlerin Akımı

... = 0.33 A

... = 6.67 A

 

Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3