OPAMP DEVRELERİ

EVİREN YÜKSELTEÇ (INVERTING AMPLIFIER)


 
 

Bu yazıda, OPAMP ile yapılmış eviren yükselteç devresinin çıkış voltajını ve voltaj kazancını bulacağız. Eviren yükselteç ile ilgili çözümlü örnekleri Eviren Yükselteç-Çözümlü Örnekler sayfasında bulabilirsiniz.

Eviren Yükselteç

Yukarıda, OPAMP kullanılarak yapılmış bir eviren yükselteç devresi görüyoruz. OPAMP’ın pozitif girişi toprağa, negatif girişi ise ... direnci üzerinden bir giriş voltajına bağlı. Çıkış ile negatif giriş arasında bir geribesleme direnci ( ...) bulunmakta. Yükseltecin kazancını, ... ve ... dirençleriyle belirliyoruz. Bazı OPAMP'ların çalışabilmesi için biri pozitif bir negatif olmak üzere iki farklı besleme voltajı kullandığımız halde, bazı OPAMP'lar için pozitif bir besleme voltajı yeterli olacaktır.

 
 

Çıkış Voltajı:


OPAMP ile analiz yaparken karşımıza iki farklı model çıkıyor: ideal ve detaylı model. Bu yazıda ideal modeli temel alıyoruz.

OPAMP

OPAMP'ın ideal olduğunu düşündüğümüzde, aşağıdaki iki temel varsayımı kullanıyoruz:

  1. Pozitif(+) ve Negatif(–) girişlerin voltajları her zaman eşittir.
  2. Vp = Vn

  3. Hem pozitif, hem de negatif girişlerden OPAMP'a giren akım sıfırdır; veya başka bir değişle, girişlerden OPAMP'a doğru akım akmamaktadır.
  4. Ip = In = 0

 
 

Pozitif Giriş Voltajı, Vp

OPAMP Vp voltajı

Bu devrede OPAMP'ın pozitif girişi, direk olarak toprağa bağlanmıştır. Bu nedenle, pozitif girişteki voltaj sıfırdır.

Vp = 0

 

Negatif Giriş Voltajı, Vn

OPAMP Vn voltajı

İdeal OPAMP'ın birinci varsayımına göre, pozitif ve negatif girişlerdeki voltajlar birbirine eşit olmalıdır. Buna göre,

Vn = 0

olur. Negatif giriş toprağa bağlı olmadığı halde, voltajı sıfır olduğundan toprak gibi davranır. Böyle noktalara sanal toprak (virtual ground) denir.

Vn = 0

 

Giriş Akımı, IIN

opamp Rin üzerindeki akım

RIN direncinin sol terminalindeki voltaj VIN'e ve sağ terminalindeki voltaj 0 V'a eşittir. Buna göre, RIN üzerindeki gerilim VIN olur. Ohm Kanunu’nu kullanarak, IIN akımının

...

olduğunu görebiliriz.

 

Geribesleme Akımı, IF

Eviren Yükselteç Akımlar

Kirchhoff Akım Kuralı’na göre, bir noktaya giren akımlar toplamı, çıkan akımlar toplamına eşit olmalıdır. Sanal toprak olan noktaya giren tek akım IIN , çıkan akımlar ise In ve IF'dir. Kirchhoff Akım Kuralı'nı uygulayarak aşağıdaki eşitliği elde edebiliriz.

IIN = IF + In

İdeal OPAMP’ın ikinci varsayımına göre In sıfıra eşittir. Bu nedenle, IF akımı IIN'e eşit olmalıdır.

...

 

Çıkış Voltajı, VOUT

OPAMP Rf voltajı

Çıkış voltajı olan VOUT'u bulabilmek için, şimdi RF direncine konsantre olmamız gerekiyor. RF üzerinden ... kadarlık bir akım geçiyor. Bu nedenle, RF üzerindeki voltaj düşümü

...

kadar olur. Pozitif akım her zaman yüksek voltajdan düşük voltaja doğru akar. IF akımının yönüne dikkat edersek, direncin sol ucunun voltajı, sağ ucundan ... kadar fazla olmalıdır. Başka bir değişle, direncin sağ tarafındaki voltajı bulabilmek için sol taraftaki voltajdan ... çıkarmalıyız. Fakat, direncin soldaki ucu sanal toprağa bağlı olduğundan voltajı sıfırdır. Bu nedenle, direncinin sağ terminalinin voltajı

... ...

olur. Direncin sağ tarafı VOUT'a bağlı olduğu için aşağıdaki eşitliği yazabiliriz.

... ...

Voltaj Kazancı


Bir devrede, çıkış voltajının giriş voltajına bölümüne Voltaj Kazancı (Voltage Gain) denir. Bu devrenin Voltaj Kazancı,

... ...'dir.

Doyum


Çıkış voltajı için bulduğumuz sonuç, yalnızca maksimum ve minimum çıkış voltajları arasında olduğunda geçerlidir.

İdeal bir OPAMP'ın maksimum çıkış voltajının pozitif besleme voltajına eşit olduğu düşünülebilir. Eğer, yukarıdaki formül bize maksimum voltajdan daha yüksek bir sonuç çıkarıyorsa, OPAMP pozitif doyuma ulaşmış demektir. Bu durumda, maksimum çıkış voltajına eşit olur.

Benzer şekilde, formül miminum çıkış voltajından daha düşük bir sonuç veriyorsa, çıkış voltajı, minimum çıkış voltajına eşit olur ve OPAMP negatif doyuma ulaşır.

İdeal koşullarda maksimum çıkış voltajı pozitif besleme voltajına eşit varsayılabilse de, gerçekte bu voltaja ulaşmamız pek mümkün değildir. Ayrıca, çıkış voltajının maksimum değeri, OPAMP'a bağlanan yüke bağlı olarak değişir.