OPAMP DEVRELERİ

EVİREN YÜKSELTEÇ - ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK - 1


 
 

Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3 - Örnek 4

ÖRNEK-1


Eviren OPAMP örnek-1

Yukarıdaki yükseltecin voltaj kazancını bulalım. VIN = 2 V ve VIN = –3 V için çıkış voltajlarını hesaplayalım.

 
 

ÇÖZÜM


Eviren OPAMP Örneğin çözümü

Pozitif giriş toprağa bağlı olduğundan, Vp = 0'dır.

İdeal bir OPAMP için Vp = Vn'dir. Bu nedenle, Vn = 0'dır.

Eviren OPAMP Giriş Akımı

Girişe bağlı 10 kΩ'luk direncin üzerindeki voltaj VIN – 0 = VIN'dir.

Ohm Kanunu'na göre, giriş direncinin üzerindeki akım ...'dur.

 
 
Eviren OPAMP Geri Besleme Akımı

In = 0 olduğu için geribesleme direncinin üzerinde de aynı akımın aynı yönde aktığını görürüz.

Bu devrenin çıkış voltajı, geri besleme direncinin sağ terminalindeki voltaja eşittir. Bu voltaj ise, direnç üzerindeki voltajın Vn'den çıkarılması ile bulunabilir. Direnç üzerindeki voltaj, IF . 10 kΩ = VIN'e eşittir. Bu nedenle çıkış voltajı, 0 – VIN = –VIN'dir.

Voltaj kazancını bulabilmek için çıkış voltajını giriş voltajına bölmemiz gerekir.

... ... ...

Voltaj kazancını direk olarak Eviren Yükselteç sayfasında bulduğumuz

... ...

formülünü kullanarak da çözebilirdik. Eğer formülde RIN = RF = 10 kΩ değerlerini yerlerine koyarsak, sonuç yine ... çıkar.

 

Giriş voltajının 2 V ve –3 V olduğu durumlarda çıkış voltajının kaç olacağını bulabilmek için girişteki voltajı voltaj kazancı ile çarparız.

VIN = 2 V için:

VOUT = AV . VIN = (–1) . (2 V) = –2 V

VIN = –3 V için:

VOUT = AV . VIN = (–1) . (–3 V) = 3 V

Cevaplar:

AV = –1

VIN = 2 V için VOUT = –2 V

VIN = –3 V için VOUT = 3 V

Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3 - Örnek 4