BUTON KULLANARAK LED YAKIP SÖNDÜRME

LED NASIL YAKILIR? BUTON NASIL KULLANILIR?

 
 

Bu yazıda, LED yakma deneyine bir de buton ekliyoruz. Önceki deneyde aşağıdaki devreyi kullanmıştık.

Temel Elektronik-Buton ile LED yak-Eski devre

Şimdi ise bir buton kullanarak LED’i yakıp söndüreceğiz. Butona bastığımız zaman LED yanacak, elimizi çektiğimiz zaman ise sönecek.

Temel Elektronik-Buton ile LED yak-Buton FotografI
 
 

Kullanılacak Malzemeler


LED’i buton ile yakıp söndürebilmek için,

Biz 6V’luk küçük bir akü kullanacağız. (Akü, pil veya adaptör de olabilir.)

Temel Elektronik-Buton ile LED yak-Aku
 

(kırmızı kullanacağız.)

Temel Elektronik-Buton ile LED yak-Kirmizi LED
 

(Renk kodu: Kırmızı-Kırmızı-Kahverengi)

Temel Elektronik-Buton ile LED yak-220 Ohm Direnc
 

(tactile switch)

Temel Elektronik-Buton ile LED yak-Buton
 
Temel Elektronik-Buton ile LED yak-Baglanti Kablolari
 
Temel Elektronik-Buton ile LED yak-Devre Tahtasi

kullanacağız.

 
 

Devre


Temel Elektronik-Buton ile LED yak-Devre Semasi

Bu deney için yukarıdaki devre şemasını kullanmaktayız. Bu devrede, güç kaynağı, buton, direnç ve LED birbirine seri olarak bağlanmıştır.

Çalışma Mantığı


LED’i yakma-söndürme işleminin temel mantığı devreden akım geçmesini sağlayıp-kesmemize dayanmaktadır. Bir devrede, kaynağın bir ucundan başlayıp, devre elemanları ve iletim kablolarını takip ederek kaynağın diğer ucuna ulaşamıyorsak, yani döngüyü tamamlayamıyorsak, bu devreden akım geçmez.

Bir devredeki akımı kesmek için güç kaynağının her iki ucunu da devreden izole etmemiz gerekmez. Sadece bir ucu bağlı iken de akım akmayacağından, kaynaktan devre elemanlarına güç transferi olmaz. Bu nedenle, akımı kesmek için güç kaynağının bir ucunu devreden izole etmemiz veya bağlantısını kesmemiz yeterli olacaktır.

Bu bilgiler ışığında, devremize dönecek olursak, butonu devre elemanlarına seri bağlamalıyız. Eğer butona basıyorsak, butonun bacakları arasında kısa devre olacağından sayfanın en üstündeki devre ile aynı şeyi elde edeceğiz. Buton basılıyken akım buton ve diğer devre elemanları üzerinden geçerek LED’in yanmasını sağlayacaktır.

Eğer butondan elimizi çekersek devredeki döngü kırılacak ve LED üzerinden akım geçmeyecek ve sönecektir.

Devrede kullanığımız butonun 4 adet bacağı bulunmaktadır. Bu bacakları A1, A2, B1 ve B2 olarak isimlendiriyoruz.

Temel Elektronik-Buton ile LED yak-Buton Bacaklari

Buton basılıyken, A1 ve A2 kısa devre olur, yani birbirine bağlamış oluruz. Benzer şekilde B1 ve B2’de kısa devre olur. Buton basıldığında, A1 ve A2 birbiri ile iletimli olduğundan LED yanacaktır.

Butondan elimizi çektiğimizde (basılı değilken) ise, A1 ve A2’nin birbiri ile iletimi olmaz. Bu nedenle akım geçemez ve LED söner.

Temel Elektronik-Buton ile LED yak-LED yaniyor
Temel Elektronik-Buton ile LED yak-LED sonuk

Yukarıdaki fotoğraflarda devrenin kurulmuş halini görmekteyiz. Soldaki fotoğrafta butona basıyoruz ve LED yanıyor, sağdakinde ise elimizi çektiğimiz için LED sönüyor.