74HC86 XOR KAPISI

ÖZELLİKLERİ, ÖRNEK DEVRESİ VE TÜRKÇE VERİSAYFASI (DATASHEET) ÖZETİ


74HC86, içerisinde 4 adet çift girişli XOR kapısı içeren bir mantıksal entegredir.

Entegreler-74HC86 Fotograf

Tüm olası A ve B girişleri için, bir XOR kapısının çıkış (Y) mantık seviyesi aşağıdaki doğruluk tablosunda verilmiştir.

 
A B Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
 

Bu tabloya göre, çıkış yalnız A veya B'den birinin 1 olduğu durumda 1 olur. Diğer durumlarda çıkış 0'dır.

74HC86 Bacakları


Entegreler-74HC86 bacakları
 
Bacak İsim Açıklama
1 1Y 1. XOR Kapısı Çıkışı
2 1A 1. XOR Kapısı Girişi
3 1B 1. XOR Kapısı Girişi
4 2Y 2. XOR Kapısı Çıkışı
5 2A 2. XOR Kapısı Girişi
6 2B 2. XOR Kapısı Girişi
7 GND Toprak
8 3Y 3. XOR Kapısı Çıkışı
9 3A 3. XOR Kapısı Girişi
10 3B 3. XOR Kapısı Girişi
11 4Y 4. XOR Kapısı Çıkışı
12 4A 4. XOR Kapısı Girişi
13 4B 4. XOR Kapısı Girişi
14 VCC Güç/Besleme Girişi
 

Örnek Devre


Entegreler-74HC86 örnek devre

Yukarıdaki devrede XOR kapısının girişine 2 buton ve çıkışına 1 LED bağlanmıştır. LED, butonlardan yalnız birine basıldığı zaman yanar. Her iki butona basıldığında ve butonlara basılmadığında söner.

Önemli Özellikleri


74HC86 XOR kapısı için önemli gördüğümüz özellikleri aşağıda listeliyoruz. Daha detaylı bilgi için veri sayfalarını (datasheet) inceleyiniz.

Maksimum besleme voltajı: 7V

Minimum besleme voltajı: -0.5V

Maksimum çıkış akımı: ±25mA

Maksimum harcanan güç: 500mW

Tavsiye edilen besleme voltajı:

74HC86 için: 2V ile 6V arası

74HCT86 için: 4.5V ile 5.5V arası

Tavsiye edilen giriş voltajı:0V ile besleme voltajı arası

Minimum mantık-1 giriş voltajı:

VCC=2V için:1.5V

VCC=4.5V için:3.15V

VCC=6V için:4.2V

Maximum mantık-0 giriş voltajı:

VCC=2V için:0.5V

VCC=4.5V için:1.35V

VCC=6V için:1.8V

Minimum mantık-1 çıkış voltajı:

VCC=4.5V ve -4mA çıkış akımı için:3.7V

VCC=6V ve -5.2mA çıkış akımı için:5.2V

Maximum mantık-0 çıkış voltajı:

VCC=4.5V ve 4mA çıkış akımı için:0.4V

VCC=6V ve 5.2mA çıkış akımı için:0.4V

Giriş-çıkış arası maksimum zaman farkı (74HC86):

VCC=2V için:180nS

VCC=4.5V için:36nS

VCC=6V için:31nS

Mantık seviyeleri arası maksimum geçiş zamanı (74HC86):

VCC=2V için:110nS

VCC=4.5V için:22nS

VCC=6V için:19nS

Veri Sayfaları (Datasheet)


74HC86 DATASHEET


Copyright © 2016 DEVRE OKULUTüm Hakları Saklıdır.