74LS266 XNOR KAPISI

ÖZELLİKLERİ, ÖRNEK DEVRESİ VE TÜRKÇE VERİSAYFASI (DATASHEET) ÖZETİ


 
 

74LS266 içerisinde 4 adet çift girişli XNOR kapısı içeren bir mantıksal entegredir. Açık Kollektör (Open Collector) çıkışlara sahiptir.

Entegreler-74LS266 Fotograf

Tüm olası A ve B girişleri için, bir XNOR kapısının çıkış mantık seviyesi aşağıdaki doğruluk tablosunda verilmiştir.

 
A B Y
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1
 

Bu tabloya göre çıkış, A ve B'nin aynı olduğu durumda 1, farklı olduğu durumlarda 0 olur.

74LS266 Bacakları


Entegreler-74LS266 bacakları
 
Bacak İsim Açıklama
1 A0 0. XNOR Kapısı Girişi
2 B0 0. XNOR Kapısı Girişi
3 Y0 0. XNOR Kapısı Çıkışı
4 Y1 1. XNOR Kapısı Çıkışı
5 B1 1. XNOR Kapısı Girişi
6 A1 1. XNOR Kapısı Girişi
7 GND Toprak
8 A3 3. XNOR Kapısı Girişi
9 B3 3. XNOR Kapısı Girişi
10 Y3 3. XNOR Kapısı Çıkışı
11 Y2 2. XNOR Kapısı Çıkışı
12 B2 2. XNOR Kapısı Girişi
13 A2 2. XNOR Kapısı Girişi
14 VCC Güç/Besleme Girişi
 
 
 

Örnek Devre


Entegreler-74LS266 örnek devre

Yukarıdaki devrede, XNOR kapısının girişine 2 buton ve çıkışına 1 LED bağlanmıştır. LED 5 V'a bağlandığı için, butonlardan yalnız birine basıldığı zaman çıkış 0 V olur ve LED yanar. Her iki butona basıldığında ve butonlara basılmadığında söner. 74LS266'nın çıkışı Açık Kollektör olduğu için, çıkış ile toprak arasına bağlayacağımız LED, butonların tüm durumları için sönük kalır.

 
 

Önemli Özellikleri


74LS266 XNOR kapısı için önemli gördüğümüz özellikleri aşağıda listeliyoruz. Daha detaylı bilgi için veri sayfalarını (datasheet) inceleyiniz.

Maksimum besleme voltajı: 7 V

Tavsiye edilen besleme voltajı: 4.75 V ile 5.25 V arası

Maksimum besleme akımı: 13 mA

Maksimum giriş voltajı: 7 V

Maksimum giriş akımı: 2 mA

Giriş-çıkış arası maksimum zaman farkı: 23 nS

 

Veri Sayfaları (Datasheet)


74LS266 DATASHEET