74HC02 VEYA DEĞİL (NOR) KAPISI

ÖZELLİKLERİ, ÖRNEK DEVRESİ VE TÜRKÇE VERİSAYFASI (DATASHEET) ÖZETİ


 
 

74HC02, içerisinde 4 adet çift girişli VEYA DEĞİL kapısı içeren bir mantıksal entegredir.

Entegreler-74HC02 Fotoğraf

Tüm olası A ve B girişleri için, bir VEYA DEĞİL kapısının çıkış (Y) mantık seviyesi aşağıdaki doğruluk tablosunda verilmiştir.

 
A B Y
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0
 

Bu tabloya göre çıkış yalnızca hem A hem de B'nin 0 olduğu durumda 1 olur. Diğer durumlarda çıkış 0'dır.

74HC02 Bacakları


Entegreler-74HC02 bacakları
 
Bacak İsim Açıklama
1 1Y 1. VEYA DEĞİL Kapısı Çıkışı
2 1A 1. VEYA DEĞİL Kapısı Girişi
3 1B 1. VEYA DEĞİL Kapısı Girişi
4 2Y 2. VEYA DEĞİL Kapısı Çıkışı
5 2A 2. VEYA DEĞİL Kapısı Girişi
6 2B 2. VEYA DEĞİL Kapısı Girişi
7 GND Toprak
8 3A 3. VEYA DEĞİL Kapısı Girişi
9 3B 3. VEYA DEĞİL Kapısı Girişi
10 3Y 3. VEYA DEĞİL Kapısı Çıkışı
11 4A 4. VEYA DEĞİL Kapısı Girişi
12 4B 4. VEYA DEĞİL Kapısı Girişi
13 4Y 4. VEYA DEĞİL Kapısı Çıkışı
14 VCC Güç/Besleme Girişi
 
 
 

Örnek Devre


Entegreler-74HC02 örnek devre

Yukarıdaki devrede VEYA DEĞİL kapısının girişine 2 buton ve çıkışına 1 LED bağlanmıştır. LED butonlardan herhangi birine veya her ikisine birden basıldığında söner, hiçbirine basılmazsa yanar.

 
 

Önemli Özellikleri


74HC02 VEYA DEĞİL (NOR) kapısı için önemli gördüğümüz özellikleri aşağıda listeliyoruz. Daha detaylı bilgi için veri sayfalarını (datasheet) inceleyiniz.

Maksimum besleme voltajı: 7 V

Minimum besleme voltajı: -0.5 V

Maksimum çıkış akımı: ±25 mA

Maksimum harcanan güç:

DIP 14 için: 750 mW

Diğer paketler için: 500 mW

Tavsiye edilen besleme voltajı:

74HC02 için: 2 V ile 6 V arası

74HCT02 için: 4.5 V ile 5.5 V arası

Tavsiye edilen giriş voltajı:0 V ile besleme voltajı arası

Minimum mantık-1 giriş voltajı:

VCC = 2 V için: 1.5 V

VCC = 4.5 V için: 3.15 V

VCC = 6 V için: 4.2 V

Maximum mantık-0 giriş voltajı:

VCC = 2 V için: 0.5 V

VCC = 4.5 V için: 1.35 V

VCC = 6 V için: 1.8 V

Minimum mantık-1 çıkış voltajı:

VCC = 4.5 V ve -4 mA çıkış akımı için: 3.7 V

VCC = 6 V ve -5.2 mA çıkış akımı için: 5.2 V

Maximum mantık-0 çıkış voltajı:

VCC = 4.5 V ve 4 mA çıkış akımı için: 0.4 V

VCC = 6 V ve 5.2 mA çıkış akımı için: 0.4 V

Giriş-çıkış arası maksimum zaman farkı (74HC02):

VCC = 2 V için: 135 nS

VCC = 4.5 V için: 27 nS

VCC = 6 V için: 23 nS

Mantık seviyeleri arası maksimum geçiş zamanı (74HC02):

VCC = 2 V için: 110 nS

VCC = 4.5 V için: 22 nS

VCC = 6 V için: 19 nS

 

Veri Sayfaları (Datasheet)


74HC02 DATASHEET