OPAMP DEVRELERİ

EVİREN YÜKSELTEÇ - ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER


Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3 - Örnek 4

ÖRNEK-2


 
 
OPAMP örnek-2

Yukarıdaki yükseltecin voltaj kazancını bulalım. İdeal model kullanarak VIN = 0.5 V, VIN = 1 V, VIN = –0.5 V ve VIN = –1 V durumları için OPAMP'ın çıkış voltajını hesaplayalım.

 
 

ÇÖZÜM


Bu soruyu direk olarak Eviren Yükselteç sayfasında elde ettiğimiz formülle çözeceğiz. Voltaj kazancı için,

...

formülünde RF = 100 kΩ ve RIN = 10 kΩ değerlerini yerleştirdiğimizde, voltaj kazancının –10'a eşit olduğunu görebiliriz.

Çıkış voltajını bulmak için, giriş voltajını voltaj kazancı ile çarparız.

  • VIN = 0.5 V için VOUT = –10 . (0.5 V) = –5 V,
  • VIN = 1 V için VOUT = –10 . (1 V) = –10 V,
  • VIN = –0.5 V için VOUT = –10 . (–0.5 V) = 5 V ve
  • VIN = –1 V için VOUT = –10 . (–1 V) = 10 V

sonuçlarını elde ederiz.

Yalnız, OPAMP'ın besleme voltajları +9 V ve –9 V'tur. Gerçekte daha düşük voltajlarda doyum sağlandığı halde, ideal model kullanırken OPAMP'ın doyum voltajlarının bu değerlere eşit olduğunu düşünebiliriz. Buna göre, giriş voltajı 1 V olduğunda, OPAMP negatif doyumdadır ve çıkış voltajı –10 V değil, –9 V'tur. Benzer şekilde, giriş voltajı –1 V olduğunda, çıkış voltajı +10 V değil, +9 V olur.

 
 

Cevap:

Av = –10

VIN = 0.5 V için VOUT = –5 V

VIN = 1 V için VOUT = –9 V

VIN = –0.5 V için VOUT = 5 V

VIN = –1 V için VOUT = 9 V

Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3 - Örnek 4