OPAMP DEVRELERİ

EVİREN YÜKSELTEÇ - ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK - 3


 
 

Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3 - Örnek 4

ÖRNEK-3


OPAMP örnek-3

Yukarıdaki devrede, IOUT akımını bulalım.

 
 

ÇÖZÜM


Bu OPAMP devresinin kazancı, ...’tir. Giriş voltajı 1 V olduğundan, çıkış voltajı –5 V olur.

Çıkışta –5 V voltaj olduğundan, çıkışa bağlanan 10 kΩ'luk direncin üzerinde (topraktan çıkışa doğru) ... akım oluşur.

50 kΩ'luk direnç üzerindeki akım, girişe bağlı olan 10 kΩ'luk direnç üzerindeki akıma eşittir. Bu akım, ...'e eşittir.

OPAMP örnek-3 çözüm
 
 

Çıkış noktasına 10 kΩ'luk direnç üzerinden 0.5 mA ve 50 kΩ'luk direnç üzerinden 0.1 mA akım gelmektedir. Bu noktadan çıkan tek akım ise IOUT'tur. Kirchhoff Akım Kuralı’na göre bir noktaya giren akımların toplamı, çıkan akımların toplamına eşit olması gerekir. Dolayısıyla,

IOUT = 0.5 + 0.1 = 0.6 mA

olur.

Cevap:

IOUT = 0.6 mA

Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3 - Örnek 4