OPAMP DEVRELERİ

EVİRMEYEN YÜKSELTEÇ - ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK - 1


 
 

Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3 - Örnek 4 - Örnek 5

ÖRNEK-1


OPAMP-Evirmeyen Yükselteç-Örnek-1

Yukarıdaki devrede OPAMP'ın ideal olduğunu ve çıkış voltajının besleme voltajları ile sınırlı olduğunu varsayarak

a) Voltaj kazancını,

b) VIN = 1 V için çıkış voltajını,

c) VIN = 3 V için çıkış voltajını,

d) VIN = –1 V için çıkış voltajını ve

e) VIN = –3 V için çıkış voltajını

bulalım.

 
 

ÇÖZÜM


OPAMP-Evirmeyen Yükselteç-Örnek-1-Çözüm

a) Pozitif giriş direk olarak VIN'e bağlıdır. Bu nedenle Vp = VIN'dir. İdeal OPAMP varsayımına göre

Vn = Vp = VIN

olur. Vn voltajı aynı zamanda 1 kΩ'luk direncin üzerindeki voltaja eşittir. Buna göre, 1 kΩ'luk dirençten geçen akım aşağıdaki gibidir.

...

Negatif girişten akım geçmediği için 4 kΩ'luk direncin üzerindeki akım, 1 kΩ'luk direncin akımına eşittir.

4 kΩ'luk direncin üzerindeki voltaj

...'dir.

Çıkış voltajı da 1 ve 4 kΩ'luk dirençler üzerindeki voltajların toplamına eşittir.

VOUT = VIN + 4VIN = 5VIN

Çıkış voltajı, giriş voltajının 5 katı olduğu için bu devrenin voltaj kazancı 5'tir.

Cevap:

...

 
 

b) Çıkış voltajını bulabilmek için giriş voltajı ile voltaj kazancını çarparız.

VOUT = 5 . (1 V) = 5 V

Cevap:

VIN = 1 V için VOUT = 5 V

c) Eğer besleme voltajlarını gözardı edersek,

VOUT = 5 . (3 V) = 15 V

çıkar. Fakat bu değer pozitif besleme voltajından yüksektir. Bu nedenle, çıkış voltajı 9 V'a eşit olur.

Cevap:

VIN = 3 V için VOUT = 9 V

d) Bu soru için de, diğerlerinde olduğu gibi kazanç ile giriş voltajını çarpacağız.

VOUT = 5 . (–1 V) = –5 V

Cevap:

VIN = –1 V için VOUT = –5 V

e) Aynı yöntemle

VOUT = 5 . (–3 V) = –15 V

sonucunu buluruz. Fakat –15 V, negatif besleme voltajından küçük olduğundan, çıkış voltajı –9 V olmalıdır.

Cevap:

VIN = –3 V için VOUT = –9 V

 

Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3 - Örnek 4 - Örnek 5