OPAMP DEVRELERİ

EVİRMEYEN YÜKSELTEÇ - ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK - 4


 
 

Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3 - Örnek 4 - Örnek 5

ÖRNEK-4


Aşağıdaki devrenin çıkış voltajını bulalım.

OPAMP örnek-4
 
 

ÇÖZÜM


Aşağıdaki devrede, A düğümündeki voltaja VA, B düğümündeki voltaja ise VB diyelim. İdeal OPAMP varsayımına göre, pozitif ve negatif girişlerin voltajları eşit olmalıdır. Bu nedenle VA = 2 V'tur.

OPAMP örnek-4

Buna göre I1 akımı

...

çıkar. A düğümünden çıkan In sıfıra eşit olduğu için Kirchhoff Akım Kuralı'na göre I1 ve I2 akımları eşit çıkar.

 
 

VBVA voltajı, A ve B düğümleri arasında kalan 1 kΩ'luk direncin üzerine düşen voltaja eşittir. Bu voltaj, Ohm Kanunu'na göre bu voltaj (1 kΩ) . (2 mA) = 2 V çıkar.

  • VA = 2 V ve
  • VBVA = 2 V

olduğuna göre VB = 4 V'tur.

OPAMP'ın çıkışı ile B düğümü birbirine bağlı olduklarından, voltajları da eşittir. Sonuç olarak VOUT = 4 V'tur.

Cevap:

VOUT = 4 V

Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3 - Örnek 4 - Örnek 5