OPAMP DEVRELERİ

EVİRMEYEN YÜKSELTEÇ - ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK - 3


 
 

Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3 - Örnek 4 - Örnek 5

ÖRNEK-3


Aşağıdaki OPAMP devresinin,

a) Voltaj kazancını ve

b) Çıkış voltajını

bulalım.

OPAMP örnek-3
 
 

ÇÖZÜM


Pozitif giriş direk olarak 5 V'a bağlandığından bu noktadaki voltaj Vp = 5 V olur. İdeal OPAMP varsayımına göre, negatif girişteki voltaj da 5 V'tur. Devrede negatif giriş ile çıkış arasında sadece tel olduğundan ve araya hiç bir devre elemanı bağlanmadığından, giriş ve çıkış voltajları eşittir. Yani, VOUT = 5 V'tur.

Bu devrenin evirmeyen yükselteç devresinden tek farkı, R1 direnci yerine kısa devre konmuş olmasıdır.

Evireyen yükseltecin kazanç formülünü kullanarak da aynı sonuca ulaşabiliriz. Yapmamız gereken tek şey aşağıdaki formülde R1 yerine 0 ve R2 yerine 10 kΩ koymaktır.

... ...

 
 

Cevap:

a) Av = 1

b) Vp = 5 V

Örnek 1 - Örnek 2 - Örnek 3 - Örnek 4 - Örnek 5