KONU 1-DİRENÇ VE İLETKENLİK

BÖLÜM 3-DİRENÇ VE İLETKENLİK


Bölüm 1 - Bölüm 2 - Bölüm 3 - Bölüm 4 - Bölüm 5 - Bölüm 6

 
 

DİRENÇLER


Devrelerde kullandığımız direnç adı verilen elektronik devre elemanları, 1 Ω gibi düşük değerlerden, 10 MΩ gibi yüksek değerlere kadar çeşitli değerlerde üretilmekte ve satılmaktadır. Örnek direnç değerleri için, Standart Direnç Değerleri sayfasına göz atabilirsiniz.

Direnç
 
 

Dirençlerin bazı özellikleri aşağıdaki gibidir.

  • Direncin değeri üzerindeki bantlardaki renklerden anlaşılmaktadır. Örneğin, yukarıdaki dirençte sırasıyla Kırmızı, Kırmızı, Kahverengi ve Altın renklerinde bantlar bulunmaktadır. Bu renkler, direncin 220Ω olduğunu ve % 5 toleransa sahip olduğunu göstermektedir. Renk kodundan direnç değerinin nasıl hesaplandığı “Direnç Renk Kodu” yazısında detaylı şekilde anlatılmıştır.

  • Yukarıdaki fotoğrafta görebileceğiniz gibi, dirençlerin iki terminali (bacağı) bulunmaktadır. Bu terminaller iletken (direnci çok düşük) metallerden yapılmıştır ve sadece diğer devre elemanlarıyla elektrik bağlantısı oluşturabilmek için eklenmiştir. Asıl direnç özelliği gösteren bölüm, üzerinde renkli bantlar olan orta bölümdür.

  • Direncin yönü olmaz. Bir devrede direncin bacakları yer değiştirildiğinde akım veya voltaj değerlerinde değişim olmaz.

  • Direnç, devre şemalarında aşağıdaki sembollerden biriyle gösterilmektedir. Genelde bu sembolün yanında veya üzerinde (100Ω gibi) değer belirtilmektedir.

    Direnç Sembolleri

    Direnç Sembolleri

 
 

BİRİM


Direncin birimi Ohm’dur ve Ω simgesi ile gösterilir. Çoğunlukla elektronik cihazlarda gördüğümüz dirençler, Ω, kΩ ve MΩ ile ifade edilir. Ω simgesinin başına gelen k ve M harfleri (m) metre- (km) kilometre ilişkisindeki gibi, bu direncin katsayısını göstermektedir. kΩ, 1000Ω’u; MΩ ise 1 000 000Ω’u simgelemektedir. Binde bir Ω anlamına gelen miliOhm(mΩ) ve bir milyar Ω anlamına gelen GΩ daha nadir kullanılan değerlerdir.

 
Birim Değer
1 000 000 000Ω
1 000 000Ω
1000Ω
0.001Ω

Tablo 1-Direnç Değerleri

 

İLETKENLİK


Direncin çarpmaya göre tersine iletkenlik ismi verilir. Bir maddenin direncinin düşük olması iletkenliğinin fazla olduğu anlamına gelir. Örneğin, bakırın özdirenci düşük olduğundan iletkenliği oldukça yüksektir.

İletkenlik, G ile gösterilir ve birimi Siemens’tir (S).

...

Bölüm 1 - Bölüm 2 - Bölüm 3 - Bölüm 4 - Bölüm 5 - Bölüm 6