MATLAB FONKSİYONLARI

acsc KOMUTU

 
 

❃ Verilen değerin arkkosekantını radyan cinsinden bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

acsc(x)

x: Arkkosekantı alınacak değer (skaler, vektör veya matris)

AÇIKLAMA

acsc() komutu, verilen değerin radyan cinsinden arkkosekantını bulur. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda acsc komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının arkkosekantını alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

 
 
Arkkosekantın formülü

❆ Arkkosekant, kosekant fonksiyonunun belli bir aralıktaki tersidir. Kosekant (-∞, -1]U[1, ∞) aralığında olduğu için, acsc içine de bu aralıkta bir değer yazmamız gerekir.

acsc komutunun sonucu, ... ile ... arasında (yaklaşık olarak 1.5708 ile -1.5708 arasında) çıkar.

NOT: acsc komutu radyan cinsinden sonuç verir. Eğer derece cinsinden değer bulmak istiyorsak, acscd komutunu kullanabiliriz.

 
 

ÖRNEK

 • 2'nin arkkosekantını almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  acsc(2)

 • ...

  matrisindeki elemanların arkkosekantını almak için

  acsc([100 1 ; 4 -2])

  komutunu kullanırız. Bu komut, tüm elemanların ayrı ayrı arkkosekantlarını bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

acscd: derece cinsinden değer veren arkkosekant

csc: radyan cinsinden kosekat

cscd: derece cinsinden kosekant

asin: radyan cinsinden değer veren arksinüs

acos: radyan cinsinden değer veren arkkosinüs

atan: radyan cinsinden değer veren arktanjant

acot: radyan cinsinden değer veren arkkotanjant

asec: radyan cinsinden değer veren arksekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR