MATLAB FONKSİYONLARI

acscd KOMUTU

 
 

❃ Verilen değerin arkkosekantını derece cinsinden bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

acscd(x)

x: Arkkosekantı alınacak değer (skaler, vektör veya matris)

AÇIKLAMA

acscd() komutu, verilen değerin derece cinsinden arkkosekantını bulur. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda acscd komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının arkkosekantını alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

 
 
Arkkosekantın formülü

❆ Arkkosekant, kosekant fonksiyonunun belli bir aralıktaki tersidir. Kosekant (-∞, -1]U[1, ∞) aralığında olduğu için, acscd içine de bu aralıkta bir değer yazmamız gerekir.

acscd komutunun sonucu, ... ile ... arasında çıkar.

NOT: acscd komutu derece cinsinden sonuç verir. Eğer radyan cinsinden değer bulmak istiyorsak, acsc komutunu kullanabiliriz.

 
 

ÖRNEK

 • 2'nin arkkosekantını almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  acscd(2)

 • ...

  matrisindeki elemanların arkkosekantını almak için

  acscd([100 1 ; 4 -2])

  komutunu kullanırız. Bu komut, tüm elemanların ayrı ayrı arkkosekantlarını bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

acsc: radyan cinsinden değer veren arkkosekant

csc: radyan cinsinden kosekant

cscd: derece cinsinden kosekant

asind: derece cinsinden değer veren arksinüs

acosd: derece cinsinden değer veren arkkosinüs

atand: derece cinsinden değer veren arktanjant

acotd: derece cinsinden değer veren arkkotanjant

asecd: derece cinsinden değer veren arksekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR