MATLAB DERSLERİ

SERİ 1-GELİŞMİŞ BİR HESAP MAKİNESİ OLARAK MATLAB

BÖLÜM 7 - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR


 
 

Sinüs (sine), kosinüs (cosine), tanjant (tangent), kotanjant (cotangent), sekant (secant) ve kosekant (cosecant) trigonometrik fonksiyonlardır.

Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik fonksiyonları MATLAB’da yazarken kullanacağımız açının derece mi yoksa radyan mı cinsinden olduğuna dikkat etmemiz gerekir. Açının sinsine göre farklı fonksiyonlar kullanıyoruz.

Aşağıdaki komutlar derece cinsinden hesaplanan trigonometrik fonksiyonlar için kullanılır.

 
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR (DERECE)
FONKSİYON KOMUT
Sinüs sind()
Kosinüs cosd()
Tanjant tand()
Kotanjant cotd()
Sekant secd()
Kosekant cscd()

Tablo 1-Açının derece cinsinden yazıldığı trigonometrik fonksiyonlar

 

Yukarıdaki komutların sonundaki “d” harfi, içerisinde kullanılan parametrenin derece (degree) olduğunu ifade eder. Parantez içerisine sinüsünü, kosinüsünü vs. hesaplayacağımız değeri yazar, “enter”a basarsak, sonucu komut penceresinde görebiliriz.

 
 

Örnek:

sin(30˚)'nin değerini hesaplayabilmek için MATLAB'da sind(30) yazarız.

>>sind(30)

ans =

        0.5000

Örnek:

cos(50˚)'nin değerini hesaplayabilmek için MATLAB'da cosd(50) yazarız.

>>cosd(50)

ans =

        0.6428

 
 

RADYAN CİNSİNDEN TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR

Eğer trigonometrik fonksiyonu radyan cinsinden yazmak istersek, komutun sonuna “d” harfini koymayız. Bu fonksiyonları radyan cinsinden hesaplarken bazen ... kullanmamız gerekebilir. ... sayısı yerine MATLAB'da pi komutunu kullanabiliriz.

 
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR (RADYAN)
FONKSİYON KOMUT
Sinüs sin()
Kosinüs cos()
Tanjant tan()
Kotanjant cot()
Sekant sec()
Kosekant csc()

Tablo 2-Açının radyan cinsinden yazıldığı trigonometrik fonksiyonlar

 

Örnek:

...'nin değerini hesaplayabilmek için MATLAB'da sin(pi/3) yazarız.

>>sin(pi/3)

ans =

        0.8660

ALIŞTIRMALAR

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını MATLAB kullanarak bulalım.

........

........

........

........

 

Sonraki Bölüm


LOGARİTMİK FONKSİYONLAR