MATLAB FONKSİYONLARI

acotd KOMUTU

 
 

❃ Verilen değerin arkkotanjantını derece cinsinden bulan komut.

SÖZ DİZİMİ

acotd(x)

x: Arkkotanjantı alınacak değer (skaler, vektör veya matris)

AÇIKLAMA

acotd() komutu, verilen değerin derece cinsinden arkkotanjantını bulur. Bu komut sadece bir parametre alır.

❆ Parametrenin skaler olduğu durumda sonuç da skaler çıkar. Parametre vektör veya matris olduğunda acotd komutu bu vektör veya matrisin tüm elemanlarının arkkotanjantını alır. Sonuç, parametre ile aynı boyutlarda olur.

 
 
Arkkotanjantın formülü

❆ Arkkotanjant, kotanjant fonksiyonunun belli bir aralıktaki tersidir.

acotd komutunun sonucu, ... ile ... arasında çıkar.

NOT: acotd komutu derece cinsinden sonuç verir. Eğer radyan cinsinden değer bulmak istiyorsak, acot komutunu kullanabiliriz.

 
 

ÖRNEK

 • 1'in arkkotanjantını almak için aşağıdaki komutu kullanırız.

  acotd(1)

 • ...

  matrisindeki elemanların arkkotanjantını almak için

  acotd([100 1 ; 0.5 -2])

  komutunu kullanırız. Bu komut, tüm elemanların ayrı ayrı arkkotanjantlarını bulup, sonuçları bir matris içerisinde aynı pozisyonlara koyar. Sonuçta, aşağıdaki matrisi elde ederiz.

  ...


İLGİLİ KOMUTLAR

acot: radyan cinsinden değer veren arkkotanjant

cot: radyan cinsinden kotajant

cotd: derece cinsinden kotanjant

asind: derece cinsinden değer veren arksinüs

acosd: derece cinsinden değer veren arkkosinüs

atand: derece cinsinden değer veren arktanjant

asecd: derece cinsinden değer veren arksekant

acscd: derece cinsinden değer veren arkkosekant


İLGİLİ DERSLER

MATLAB DERSLERİ - TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR