74HC00 VE DEĞİL (NAND) KAPISI

ÖZELLİKLERİ, ÖRNEK DEVRESİ VE TÜRKÇE VERİSAYFASI (DATASHEET) ÖZETİ


 
 

74HC00, içerisinde 4 adet çift girişli VE DEĞİL kapısı içeren bir mantıksal entegredir.

Entegreler-74HC00 Fotograf

Tüm olası A ve B girişleri için, bir VE DEĞİL kapısının çıkış (Y) mantık seviyesi aşağıdaki doğruluk tablosunda verilmiştir.

 
A B Y
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
 

Bu tabloya göre çıkış yalnızca hem A hem de B'nin 1 olduğu durumda 0 olur. Diğer durumlarda çıkış 1'dir.

74HC00 Bacakları


Entegreler-74HC00 bacakları
 
Bacak İsim Açıklama
1 1A 1. VE DEĞİL Kapısı Girişi
2 1B 1. VE DEĞİL Kapısı Girişi
3 1Y 1. VE DEĞİL Kapısı Çıkışı
4 2A 2. VE DEĞİL Kapısı Girişi
5 2B 2. VE DEĞİL Kapısı Girişi
6 2Y 2. VE DEĞİL Kapısı Çıkışı
7 GND Toprak
8 3Y 3. VE DEĞİL Kapısı Çıkışı
9 3A 3. VE DEĞİL Kapısı Girişi
10 3B 3. VE DEĞİL Kapısı Girişi
11 4Y 4. VE DEĞİL Kapısı Çıkışı
12 4A 4. VE DEĞİL Kapısı Girişi
13 4B 4. VE DEĞİL Kapısı Girişi
14 VCC Güç/Besleme Girişi
 
 
 

Örnek Devre


Entegreler-74HC00 örnek devre

Yukarıdaki devrede VE DEĞİL kapısının girişine 2 buton ve çıkışına 1 LED bağlanmıştır. LED butonlardan herhangi birine veya her ikisine birden basıldığında yanar.

 
 

Önemli Özellikleri


74HC00 VE DEĞİL (NAND) kapısı için önemli gördüğümüz özellikleri aşağıda listeliyoruz. Daha detaylı bilgi için veri sayfalarını (datasheet) inceleyiniz.

Maksimum besleme voltajı: 7 V

Minimum besleme voltajı: -0.5 V

Maksimum çıkış akımı: ±25 mA

Maksimum harcanan güç: 500 mW

Tavsiye edilen besleme voltajı:

74HC00 için: 2 V ile 6 V arası

74HCT00 için: 4.5 V ile 5.5 V arası

Tavsiye edilen giriş voltajı: 0 V ile besleme voltajı arası

Minimum mantık-1 giriş voltajı:

VCC = 2 V için: 1.5 V

VCC = 4.5 V için: 3.15 V

VCC = 6 V için: 4.2 V

Maximum mantık-0 giriş voltajı:

VCC = 2 V için: 0.5 V

VCC = 4.5 V için: 1.35 V

VCC = 6 V için: 1.8 V

Minimum mantık-1 çıkış voltajı:

VCC = 4.5 V ve –4 mA çıkış akımı için: 3.7 V

VCC = 6 V ve –5.2 mA çıkış akımı için: 5.2 V

Maximum mantık-0 çıkış voltajı:

VCC = 4.5 V ve 4 mA çıkış akımı için: 0.4 V

VCC = 6 V ve 5.2 mA çıkış akımı için: 0.4 V

Giriş-çıkış arası maksimum zaman farkı (74HC00):

VCC = 2 V için: 135 nS

VCC = 4.5 V için: 27 nS

VCC = 6 V için: 23 nS

Mantık seviyeleri arası maksimum geçiş zamanı (74HC00):

VCC = 2 V için: 110 nS

VCC = 4.5 V için: 22 nS

VCC = 6 V için: 19 nS

 

Veri Sayfaları (Datasheet)


74HC00 DATASHEET