74HC03 VE DEĞİL (NAND) KAPISI

ÖZELLİKLERİ, ÖRNEK DEVRESİ VE TÜRKÇE VERİSAYFASI (DATASHEET) ÖZETİ


 
 

74HC03, içerisinde 4 adet çift girişli VE DEĞİL kapısı içeren bir mantıksal entegredir. Bu entegre Açık Oluk (Open Drain) çıkışlara sahiptir. Çıkışta akım oluşması için bir besleme voltajı gerekir.

Entegreler-74HC03 Fotograf

Tüm olası A ve B girişleri için, bir VE DEĞİL kapısının çıkış (Y) mantık seviyesi aşağıdaki doğruluk tablosunda verilmiştir.

 
A B Y
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
 

Bu tabloya göre çıkış yalnızca hem A hem de B'nin 1 olduğu durumda 0 olur. Diğer durumlarda çıkış 1'dir.

74HC03 Bacakları


Entegreler-74HC03 bacakları
 
Bacak İsim Açıklama
1 1A 1. VE DEĞİL Kapısı Girişi
2 1B 1. VE DEĞİL Kapısı Girişi
3 1Y 1. VE DEĞİL Kapısı Çıkışı
4 2A 2. VE DEĞİL Kapısı Girişi
5 2B 2. VE DEĞİL Kapısı Girişi
6 2Y 2. VE DEĞİL Kapısı Çıkışı
7 GND Toprak
8 3Y 3. VE DEĞİL Kapısı Çıkışı
9 3A 3. VE DEĞİL Kapısı Girişi
10 3B 3. VE DEĞİL Kapısı Girişi
11 4Y 4. VE DEĞİL Kapısı Çıkışı
12 4A 4. VE DEĞİL Kapısı Girişi
13 4B 4. VE DEĞİL Kapısı Girişi
14 VCC Güç/Besleme Girişi
 
 
 

Örnek Devre


Entegreler-74HC03 örnek devre

Yukarıdaki devrede VE DEĞİL kapısının girişine 2 buton ve çıkışına 1 LED bağlanmıştır. Her iki butona basıldığında çıkış 0 V olacağından LED yanar, diğer durumlarda ise söner. 74HC03'nın çıkışı Açık Oluk (Open Drain) olduğu için, çıkış ile toprak arasına bağlayacağımız LED, butonların tüm durumları için sönük kalır.

 
 

Önemli Özellikleri


74HC03 VE DEĞİL (NAND) kapısı için önemli gördüğümüz özellikleri aşağıda listeliyoruz. Daha detaylı bilgi için veri sayfalarını (datasheet) inceleyiniz.

Maksimum besleme voltajı: 7 V

Minimum besleme voltajı: –0.5 V

Maksimum çıkış akımı: –25 mA

Maksimum harcanan güç: 500 mW

Tavsiye edilen besleme voltajı: 4.5 V ile 5.5 V arası

Tavsiye edilen giriş voltajı:0V ile besleme voltajı arası

Minimum mantık-1 giriş voltajı:

VCC = 2 V için: 1.5 V

VCC = 4.5 V için: 3.15 V

VCC = 6 V için: 4.2 V

Maximum mantık-0 giriş voltajı:

VCC = 2 V için: 0.5 V

VCC = 4.5 V için: 1.35 V

VCC = 6 V için: 1.8 V

Maximum mantık-0 çıkış voltajı:

VCC = 4.5 V ve 4 mA çıkış akımı için: 0.4 V

VCC = 6 V ve 5.2 mA çıkış akımı için: 0.4 V

Giriş-çıkış arası maksimum zaman farkı (74HC03):

VCC = 2 V için: 145 nS

VCC = 4.5 V için: 29 nS

VCC = 6 V için: 25 nS

Mantık seviyeleri arası maksimum geçiş zamanı (74HC03):

VCC = 2 V için: 110 nS

VCC = 4.5 V için: 22 nS

VCC = 6 V için: 19 nS

 

Veri Sayfaları (Datasheet)


74HC03 DATASHEET