74HC08 VE (AND) KAPISI

ÖZELLİKLERİ, ÖRNEK DEVRESİ VE TÜRKÇE VERİSAYFASI (DATASHEET) ÖZETİ


 
 

74HC08, içerisinde 4 adet çift girişli VE kapısı içeren bir mantıksal entegredir.

Entegreler-74HC08 Fotograf

Tüm olası A ve B girişleri için, bir VE kapısının çıkış (Y) mantık seviyesi aşağıdaki doğruluk tablosunda verilmiştir.

 
A B Y
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
 

Bu tabloya göre, çıkış yalnızca hem A hem de B'nin 1 olduğu durumda 1 olur. Diğer durumlarda çıkış 0'dır.

74HC08 Bacakları


Entegreler-74HC08 bacakları
 
Bacak İsim Açıklama
1 1A 1. VE Kapısı Girişi
2 1B 1. VE Kapısı Girişi
3 1Y 1. VE Kapısı Çıkışı
4 2A 2. VE Kapısı Girişi
5 2B 2. VE Kapısı Girişi
6 2Y 2. VE Kapısı Çıkışı
7 GND Toprak
8 3Y 3. VE Kapısı Çıkışı
9 3A 3. VE Kapısı Girişi
10 3B 3. VE Kapısı Girişi
11 4Y 4. VE Kapısı Çıkışı
12 4A 4. VE Kapısı Girişi
13 4B 4. VE Kapısı Girişi
14 VCC Güç/Besleme Girişi
 
 
 

Örnek Devre


Entegreler-74HC08 örnek devre

Yukarıdaki devrede VE kapısının girişine 2 buton ve çıkışına 1 LED bağlanmıştır. LED yalnızca, her iki butona da basıldığında yanar.

 
 

Önemli Özellikleri


74HC08 VE (AND) kapısı için önemli gördüğümüz özellikleri aşağıda listeliyoruz. Daha detaylı bilgi için veri sayfalarını (datasheet) inceleyiniz.

Maksimum besleme voltajı: 7 V

Minimum besleme voltajı: –0.5 V

Maksimum çıkış akımı: ±25 mA

Maksimum harcanan güç: 500 mW

Tavsiye edilen besleme voltajı:

74HC08 için: 2 V ile 6 V arası

74HCT08 için: 4.5 V ile 5.5 V arası

Tavsiye edilen giriş voltajı:0V ile besleme voltajı arası

Minimum mantık-1 giriş voltajı:

VCC = 2 V için: 1.5 V

VCC = 4.5 V için: 3.15 V

VCC = 6 V için: 4.2 V

Maximum mantık-0 giriş voltajı:

VCC = 2 V için: 0.5 V

VCC = 4.5 V için: 1.35 V

VCC = 6 V için: 1.8 V

Minimum mantık-1 çıkış voltajı:

VCC = 4.5 V ve –4 mA çıkış akımı için: 3.7 V

VCC = 6 V ve –5.2 mA çıkış akımı için: 5.2 V

Maximum mantık-0 çıkış voltajı:

VCC = 4.5 V ve 4 mA çıkış akımı için: 0.4 V

VCC = 6 V ve 5.2 mA çıkış akımı için: 0.4 V

Giriş-çıkış arası maksimum zaman farkı (74HC08):

VCC = 2 V için: 135 nS

VCC = 4.5 V için: 27 nS

VCC = 6 V için: 23 nS

Mantık seviyeleri arası maksimum geçiş zamanı (74HC08):

VCC = 2 V için: 110 nS

VCC = 4.5 V için: 22 nS

VCC = 6 V için: 19 nS

 

Veri Sayfaları (Datasheet)


74HC08 DATASHEET