MATLAB DERSLERİ

SERİ 1-GELİŞMİŞ BİR HESAP MAKİNESİ OLARAK MATLAB

BÖLÜM 1 - MATLAB'DA DÖRT İŞLEM YAPMA


 
 

Sonraki MATLAB serilerinde bu konudaki fikriniz değişeceği halde, ilk aşamada, MATLAB’ı gelişmiş bir hesap makinası olarak düşünebilirsiniz.

Bu seride, MATLAB’da dosya açmadan veya kayıt etmeden temel matematiksel işlemleri nasıl yapabileceğimizi öğreniyoruz.

MATLAB’ı açtığımızda karşımıza çıkan büyük boş alana “Command Window” (Komut penceresi) ismi verilir.

MATLAB komut penceresi

MATLAB komut penceresi

Eğer yaptıklarımızın dosyaya kaydedilmesini istemiyorsak, komut penceresini kullanabiliriz. Bu MATLAB serisinin tüm kodlarını komut penceresine yazıp, işlem sonuçlarını yine aynı pencerede göreceğiz.

MATLAB'da dört işlemin nasıl yapılacağını öğrenerek bu seriye başlayalım.

 
 

DÖRT İŞLEM

MATLAB’da dört işlem yaparken aşağıdaki sembolleri kullanırız.

 
Sembol İşlem
+ Toplama
Çıkarma
* Çarpma
/ Bölme

Tablo 1-Dört işlem sembolleri

 
 
 

NOT: Çarpma sembolünün “x” olmadığına dikkat edelim.

Sayıları ve bu işlem işaretlerini doğru şekilde yazıp, “Enter” tuşuna bastığımızda işlem sonucunu çalışma alanında görebiliriz. Yazdığımız işlemin sonuna “=” işareti koymayız. Eğer bunu yaparsak, hatayla karşılaşırız. İşlemi yazıp Enter'a basmamız yeterlidir.

Örnek:

7+2 işlemini yapmak için komut penceresinde 7+2 yazar Enter'a basarız. Bunu yaptığımızda, MATLAB bir alt satıra "ans =" yazıp, onun da altına işlem sonucunu yazar.

>>7+2

ans =

        9

Örnek:

>>8*3+9/3

ans =

        27

ALIŞTIRMALAR

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını MATLAB kullanarak bulalım.

........

........

........

........

........