MATLAB DERSLERİ

SERİ 1-GELİŞMİŞ BİR HESAP MAKİNESİ OLARAK MATLAB

BÖLÜM 2 - MATLAB'DA PARANTEZLİ İŞLEMLER


 
 

MATLAB’da

 • parantez açarken “(” sembolünü ve
 • parantez kaparken “)” sembolünü

kullanırız.

Örnek:

3.(2+5)

işlemini yapmak için komut penceresine 3*(2+5) yazabiliriz.

>>3*(2+5)

ans =

        21

İşlemlerde parantez kullanırken bir kaç nedenden dolayı dikkatli olmamız gerekir.

 
 
 • Bir sayıyı parantezle çarparken, işlemde sayı ile parantez arasına çarpım işareti koyulmamış olsa da, MATLAB’da araya "*" koymamız gerekir.

  Örnek:

  2(7-3)

  İşlemini MATLAB’da 2(7-3) şeklinde yazarsak, hata ile karşılaşırız. Sonucu elde edebilmek için, 2 ile parantez arasına * işaretini koyarız. Bu nedenle, 2(7-3) işlemini MATLAB’da ifade edebilmek için 2*(7-3) yazarız.

  >>2*(7-3)

  ans =

          8

 • Parantez kullanırken dikkat etmemiz gereken diğer bir konu da bölme işlemi ile ilgilidir.

  ...

  gibi bir işlemi MATLAB’da yapacağımızı düşünelim. Önce paydaki 3’ü yazıp ardından “/” işaretini koyarız.

  >>3/

  3'ün paydada yazılan ifadenin tümüne bölüneceğini göstermek için bölme işaretinden sonraki kısmı paranteze alarak yazarız.

  >>3/(8+1)

  Eğer parantez kullanmayıp işlemi

  >>3/8+1

  şeklinde yazarsak, MATLAB 3’ü sadece 8’e böler ve sonuca 1 ekler. 3/8+1 işlemini ... şeklinde algılar.

  Örnek:

  ...

  işlemini MATLAB’da 4/(7-2*4) şeklinde yazarız.

  >>4/(7-2*4)

  ans =

          -4

  Hem payında hem de paydasında birden fazla sayı olan bölme işlemlerinde payı da paydayı da parantez içerisine alırız.

  Örnek:

  ...

  işlemini ifade edebilmek için MATLAB komut penceresine (3+2)/(4+1) yazarız.

  >>(3+2)/(4+1)

  ans =

          1

 
 

ALIŞTIRMALAR

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını MATLAB kullanarak bulalım.

........

........

........