MATLAB DERSLERİ

SERİ 1-GELİŞMİŞ BİR HESAP MAKİNESİ OLARAK MATLAB

BÖLÜM 3 - ART ARDA BÖLME İŞLEMLERİ


 
 

...

Yukarıdaki kesrin paydasına bakarsak, üç sayının çarpıldığını görürüz. Bu işlemin sonucunu bulabilmek için 3 + 2'yi paydadaki sayıların tümüne bölmemiz gerekir. Bu örnekteki gibi, bir sayı veya ifade, çarpım halindeki birden çok sayı veya ifadeye bölünüyorsa, MATLAB'da bunu iki farklı şekilde ifade edebiliriz.

  • Paydadaki ifadenin tümünü tek bir parantez içerisine alabiliriz.

    >>(3+2)/(4*6*7)

  • Paydadaki ifadeleri tek tek bölüm halinde yazabiliriz.

    >>(3+2)/4/6/7

 
 

ALIŞTIRMALAR

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını MATLAB kullanarak bulalım.

........

........

........

........