MATLAB DERSLERİ

SERİ 1-GELİŞMİŞ BİR HESAP MAKİNESİ OLARAK MATLAB

BÖLÜM 4 - TEMEL MATEMATİK FONKSİYONLARI


 
 

MATLAB'da matematiksel işlemleri yapabildiğimiz binlerce hazır fonksiyon bulunmaktadır. Bir açının sinüsünü, bir polinomun köklerini, bir matrisin determinantını, hatta bir fonksiyonun belirli veya belirsiz integralini hazır fonksiyonları (veya komutları) kullanarak bulabiliriz.

MATLAB'ın fonksiyonlarını çağırmak için komut satırına yazdığımız ifadelerin tümü aşağıdaki formattadır.

Fonksiyonİsmi(Parametreler)

MATLAB'da fonksiyon yazmaya fonksiyonun ismi ile başlarız. Daha sonra da bu fonksiyonda kullanacağımız parametreleri parantez içerisine yazarız. Fonksiyon ismi ile parantez arasına boşluk koymayız.

Parametreler, ismini yazdığımız fonksiyonu hangi değerler için ve ne şekilde kullanacağımızı belirtir. Örneğin, 45˚'nin sinüsünü alabilmek için sind fonksiyonunu kullanıp, parantez içerisine 45 yazarız.

>>sind(45)

 
 

Birden fazla parametre alan fonsiyonlar için parametreleri virgülle ayırırız. Örneğin, bir sayının üssünü alabilmek için power komutunu kullanırız. Bu fonksiyon iki paramatere alır: taban ve kuvvet. 2'nin 3. kuvvetini alabilmek için ilk parametre olarak 2'yi, ikinci parametre olarak 3'ü kullanırız.

>>power(2,3)

Parametreleri ayıran virgülden önce veya sonra boşluk koyup koymamamız komutun çalışmasında bir şey değiştirmez. Aşağıdakilerin tümü hatasızdır ve aynı sonucu verir.

>>power(2,3)

>>power(2 ,3)

>>power(2, 3)

>>power(2 , 3)

 
 

Sonraki Bölüm


ÜS ALMA