KONU 4-SERİ DİRENÇLER

BÖLÜM 1-SERİ BAĞLANTI NEDİR?


 
 

Bölüm 1 - Bölüm 2 - Bölüm 3 - Bölüm 4

İki veya daha fazla direnci birbirlerine çeşitli şekillerde bağlayabiliriz. Bu bağlantı çeşitlerinden ikisi, devre analizinde diğerlerine oranla daha fazla karşımıza çıkar: Seri bağlantı ve paralel bağlantı. Bu konuda seri bağlı dirençleri inceliyoruz.

İki direncin birbirine seri olması,

  • yalnız birer terminallerinin bir noktada birbirine bağlı olması ve
  • bu noktaya başka bir devre elemanının bağlı olmaması

anlamına gelir.

 
 

Şimdi, aşağıdaki devre şemasını inceleyelim.

Ohm Kanunu-Direnç

Seri bağlantı

Görüldüğü gibi, R1 direncinin sağ terminali ile R2 terminalinin sol terminali B noktasında birbirine bağlıdır. Ayrıca, bağlantı noktası olan B’ye başka bir devre elemanı bağlanmamıştır. Bu nedenle, R1 ve R2 birbirine seri bağlıdır.

Aşağıdaki bağlantıda ise, birbirine seri olan direnç bulunmamaktadır. Örneğin, R1 ve R2’nin birer bacakları birbirine bağlı olduğu halde aynı noktaya R3 direnci de bağlıdır. Bu nedenle, R1 ve R2 birbirine seri değildir. Benzer şekilde, R1 ile R3 ve R2 ile R3 de seri bağlı değillerdir.

Ohm Kanunu-Direnç

Seri olmayan bağlantı

 
 

ÜÇ VEYA DAHA FAZLA DİRENCİN SERİ BAĞLANMASI


Üç veya daha fazla direncin seri bağlı olabilmesi için, tüm dirençlerin komşularına seri bağlı olması gerekir.

Örneğin, aşağıdaki devrede,

  • R1 direnci R2’ye seri bağlıdır;
  • R2 ise, komşuları olan R1 ve R3’e seri bağlıdır.
  • Benzer şekilde, R3 de komşusu olan R2’ye seri bağlıdır.

Bu devrede tüm dirençler komşuları ile seri bağlı olduğu için, R1, R2 ve R3’ün birbirlerine seri olduğunu söyleyebiliriz.

Ohm Kanunu-Direnç

Seri bağlı üç direnç


DİRENÇLERİN KONUMU


Seri bağlantıda, eğer dirençler yan yanaysa, bir zincir gibi düz bir hat üzerinde bağlanmışlardır. Bağlantı yerleri aynı olacak şekilde, dirençlerin konumlarını değiştirmemiz, bu dirençlerin seri oldukları gerçeğini değiştirmez.

Örneğin, aşağıdaki bağlantıların tümünde, R1, R2 ve R3 dirençleri seri bağlıdır.

Ohm Kanunu-Direnç
Ohm Kanunu-Direnç
Ohm Kanunu-Direnç
Ohm Kanunu-Direnç

Seri bağlantı örnekleri

Bölüm 1 - Bölüm 2 - Bölüm 3 - Bölüm 4