KONU 4-SERİ DİRENÇLER

BÖLÜM 2-SERİ BAĞLANTIDA AKIMLAR


 
 

Bölüm 1 - Bölüm 2 - Bölüm 3 - Bölüm 4

Seri bağlı dirençlerin tümünden aynı yönde ve eşit miktarda akım geçer.

Seri bağlı dirençlerin terminalleri art arda birbirine bağlıdır ve bu terminallere üçüncü bir devre elemanı bağlı değildir. Dolayısıyla, direncin birinden geçen bir elektron seri bağlanan diğer dirençlerden de geçmek zorundadır. Elektronlar direnç üzerinde birikemeyeceğinden, birim zamanda seri dirençlerden geçen elektron sayıları birbirine eşittir. Elektrik akımının büyüklüğü, birim zamanda kesit alandan geçen elektron sayısı ile belirlendiğinden, seri bağlı dirençlerden aynı yönde ve eşit miktarda akım geçer.

Bu durumu, Kirchoff Akım Kuralı'nı seri bağlı dirençler arasındaki düğümlerde uygulayarak da görebiliriz.

 
 
Ohm Kanunu-Direnç

Kirchoff Akım Kuralı'na göre, bir düğüme giren akımların toplamı, bu düğümden çıkan akımların toplamına eşit olmalıdır. Yukarıdaki seri bağlantıda,

  • R1 direnci üzerinden geçen akım I1 ve
  • R2 direnci üzerinden geçen akım I2'dir.

Akımların yönlerine baktığımızda, B düğümüne giren tek akımın I1 ve bu düğümden çıkan tek akımın I2 olduğunu görebiliriz. Kirchoff Akım Kuralı'nı uyguladığımızda, I1 = I2 eşitliğini çıkarabiliriz.

 
 
Ohm Kanunu-Direnç

Dirençler üzerinden geçen ortak akıma I dersek.

I = I1 = I2

olur. Tüm dirençler üzerinden aynı I akımı geçtiğinden, dirençleri R ile değiştirdiğimizde, bu direnç üzerinden de I akımının geçtiğini varsaymamız gerekir.

Bölüm 1 - Bölüm 2 - Bölüm 3 - Bölüm 4